marți, 18 ianuarie 2011

Când minciuna şi hoţia devin politică de stat

Mă tot uit la mincinoşii şi hoţii trimişi de portocalii la TV să argumenteze, cu fel de fel de motive inventate, recalcularea ilegală a pensiilor militare de stat. Ia citiţi aici, Popoviciule, Vişane, Tălmăcene si ăla rotund ca dovleacul, Tinel şi nu mai ştiu cum, că poate găsiţi voi în vechea şi noile legi unde apar termeni precum "cariera militară completă", dar şi luarea în calcul la recalculare a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor băneşti care s-au dat ŞI SE DĂ în continuare la trecerea in rezervă! Ce aţi făcut şi faceţi în continuare se cheamă tâlhărie, conform codului Penal! Spuneţi-le asta şi uneltelor Oprea şi LUPU de la M.Ap.N!
  1. PRIVIND CALCULAREA ŞI RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE DE STAT

1

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 263/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010

Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Lege nr. 119/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010

H O T Ă R Â R E

pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

LEGE Nr. 164 din 7 aprilie 2001*** Republicată privind pensiile militare de stat

2

Art.3
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

p) stagiu de cotizare — perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii;
q) stagiu de cotizare in specialitate — perioada in care o persoana din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:
1. a avut calitatea de cadru militar in activitate;
2. a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;
3. a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
4. a fost in captivitate;
5. a avut calitatea de functionar public cu statut special in institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare;
6. a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract si/sau de soldat si gradat voluntar;
r) stagiu complet de cotizare — perioada de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala;

t) stagiu minim de cotizare — perioada minima de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei standard de pensionare;

v) varsta standard de pensionare — varsta stabilita de prezenta lege, pentru barbati si femei, la care acestia pot obtine pensie pentru limita de varsta, in conditiile legii, precum si varsta din care se opereaza reducerile prevazute de lege.

Art.1
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si Alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;

Art.2
(1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate partiale dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii pentru limita de varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3
(1) Pensiile prevazute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) in situatia pensiilor dintre cele prevazute la alin. (1), care au fost stabilite in baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determina considerandu-se a fi indeplinite conditiile de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4
(1) Recalcularea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza de catre institutiile in evidenta carora se afla persoanele beneficiare, dupa cum urmeaza:
a) intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b);

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabileste in baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si se plateste de la data de intai a lunii urmatoare expirarii perioadei de recalculare prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz.

Art.5
(1) Prevederile art. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator si pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) sau b), punctajul mediu anual realizat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale persoanelor
la 20 de ani reprezentand stagiul complet de cotizare.

Art. 1. — Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. — (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare și punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari și stabilirea cuantumului fiecărei pensii.

ART. 1

(2) Principiile generale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător si pensiilor militare de

stat, exceptând situaţiile în care prin prezenta lege se dispune altfel.

ART. 7

(1) Drepturile de pensii sunt imprescriptibile si nu pot fi cedate total sau parţial.

ART. 17

Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei este perioada în care o persoană s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:

a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;

b) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ pentru formarea cadrelor militare;

c) a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

d) a fost în captivitate;

e) a avut calitatea de funcţionar public cu statut special, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică si securitate naţională.

3

Art.6
(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

4

Art.16
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:

b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi;

d) perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V.

Art.17
(1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

Art.9
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 lit. a) si b), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art.10
Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul beneficiarilor pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) si b).

Art. 4. — (1) Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu și, după caz, vechimea în muncă prevăzută de legislația în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8—10 din Legea nr. 119/2010.

(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Art. 5.Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 17

Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei este perioada în care o persoană s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:

a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;

b) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ pentru formarea cadrelor militare;

c) a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

d) a fost în captivitate;

e) a avut calitatea de funcţionar public cu statut special, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică si securitate naţională.

5

Art.49
(1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar

6

Capitolul IV - Pensii

1 - Pensia pentru limita de varsta

Art.52
Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de prezenta lege.

ART. 12

Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cadrele militare în activitate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) vârsta de 55 de ani;

b) vechime minimă în serviciu de 25 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani.

7

Art.54
(1) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), varsta standard de pensionare este de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 6.
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare in specialitate este de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare in specialitate, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 6.
(3) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 6

8

2 - Pensia anticipata

Art.62
(1) Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate, pe langa conditiile prevazute la alin. (1), este necesara si realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate, prevazut in anexa nr. 6, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)—c) si g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta.

ART. 13

Au dreptul la pensie de serviciu anticipată cadrele militare în activitate care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 12 lit. b) si se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au împlinit vârsta de 50 de ani si sunt trecute în rezervă ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare sau ca urmare a

reorganizării unor unităţi si a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice si siguranţei

naţionale;

b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară.

9

3 - Pensia anticipata partiala

Art.65
(1) Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate partiale, pe langa conditiile prevazute la alin. (1), este necesara si realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate, prevazut in anexa nr. 6, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)—c) si g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

ART. 14

(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială cadrele militare în activitate, indiferent de vârstă, care au o vechime efectivă în serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani ca militar, si care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt trecute în rezervă ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de Legea nr. 80/1995 sau ca urmare a reorganizării unor unităţi si a reducerii unor funcţii din statele de

organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale,

ordinii publice si siguranţei naţionale;

b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară.

(2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru cadrele militare în activitate prevăzute la alin. (1) se calculează proporţional cu numărul anilor de serviciu.

10

Art.118
(1) In sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate; d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).

11

Capitolul IX - Dispozitii tranzitorii

Art. 159 (2) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. b), dovada vechimii in serviciu, realizata pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se face cu fisa de pensie, fisa matricola sau alte documente legale.

Art. 160 (2) Certificarea stagiului de cotizare, realizat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se face de casele de pensii sectoriale, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. 159 alin. (2).

12

Art.177
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, contributia individuala de asigurari sociale, suportata de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), nu va diminua venitul net al acestora.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizeaza prin majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale, prevazuta de prezenta lege, si cota de contributie individuala prevazuta de legislatia anterioara.
(3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate, astfel incat contributia de asigurari sociale suportata de asiguratii prevazuti la alin. (1) sa nu conduca la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

13

Art.3
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

l) punctaj lunar — numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica;
m) punctaj anual — numarul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obtinut prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare;
n) punctaj mediu anual — numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de activitate la numarul anilor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege la data pensionarii;

Art.3
(1) Pensiile prevazute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) in situatia pensiilor dintre cele prevazute la alin. (1), care au fost stabilite in baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determina considerandu-se a fi indeplinite conditiile de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4
(1) Recalcularea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza de catre institutiile in evidenta carora se afla persoanele beneficiare, dupa cum urmeaza:
a) intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b);

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabileste in baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si se plateste de la data de intai a lunii urmatoare expirarii perioadei de recalculare prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz.

Art.5
(1) Prevederile art. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator si pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) sau b), punctajul mediu anual realizat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale persoanelor
la 20 de ani reprezentand stagiul complet de cotizare.

Art. 6. — (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, precum și Serviciul Român de Informații.

(2) In situația în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date

referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3)

și (4).

(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr. 19/2000, cu

modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și pentru care nu au putut fi dovedite veniturile realizate lunar sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.

ART. 18

(1) Dovada privind vechimea în serviciul militar si celelalte elemente necesare în vederea stabilirii pensiei se face cu fisa de pensie întocmită pe baza datelor din fisa matricolă sau din alte documente legale.

(2) Dovada privind vechimea în serviciu, prestat în altă calitate decât cea de militar, se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte pe baza cărora se face pensionarea potrivit Legii nr. 19/2000.

B. PRIVIND PLĂŢILE COMPENSATORII ŞI AJUTOARELE BĂNEŞTI LA TRECEREA ÎN REZERVĂ A CADRELOR MILITARE

1

Ordonanţă nr. 7/1998

din 26/01/1998

privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale *

*Text actualizat la data de 29.12.2005, avându-se în vedere următoarele acte:

- O.U.G. nr. 37/2001

- LEGE nr. 37 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale

- O.U.G. nr. 210/2005.

LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 (*actualizata*)

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

(actualizata pana la data de 3 februarie 2008*)

LEGE-CADRU nr. 284 din 2010

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Anexa nr. VII – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ”

Capitolul II – Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

SECŢIUNEA a 3-a

Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

2

Art. 1. - Personalul militar şi salariaţii civili din cadrul unităţilor militare, care se disponibilizează beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă, ca urmare a programului de restructurare a armatei, care se referă la:

a) desfiinţarea de comandamente, mari unităţi, unităţi, subunităţi şi formaţiuni din compunerea armatei în timp de pace;

b) transformarea sau redimensionarea structurilor militare, având drept urmare diminuarea numărului de funcţii prevăzute în statele de organizare în timp de pace;

3

CAPITOLUL II
Ajutoare şi plăţi compensatorii acordate personalului militar şi
salariaţilor civili disponibilizaţi ca urmare a restructurării armatei

Art. 6. - (1) În perioada de restructurare a armatei, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii pot cere trecerea în rezervă, cu drept de pensie, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, astfel:

a) cu drept la pensie militară de serviciu cu vechime integrală, personalul militar care are o vechime în serviciu de minimum 30 de ani bărbaţii şi 25 de ani femeile;

b) cu drept la pensie militară de serviciu cu vechime incompletă, personalul militar care are o vechime în serviciu de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani în serviciul militar;

(2) Ministerul Apărării Naţionale poate dispune trecerea în rezervă a cadrelor militare care nu solicită pensionarea anticipată, personalul respectiv beneficiind, la cerere, de drepturile prevăzute la alin. (1).

4

Art. 7. - Cadrele militare trecute în rezervă cu drept de pensie în condiţiile art. 6 beneficiază, pentru activitatea depusă în armată, de ajutorul stabilit prin reglementările legale în vigoare cu privire la salarizarea personalului armatei. În plus, pentru fiecare an rezultat ca diferenţă între vârsta de 55 de ani şi vârsta pe care o au la data trecerii în rezervă se acordă o plată compensatorie neimpozabilă, egală cu două solde lunare brute din ultima lună de activitate.

ART. 31

(1) La trecerea în rezerva sau direct în retragere, cu drept la pensie, cadrele

militare, pentru activitatea depusa, în functie de vechimea efectivã ca militar si ca salariat civil în cadrul ministerelor si institutiilor centrale prevãzute la art. 1,

beneficiazã de un ajutor neimpozabil stabilit în raport cu solda lunarã bruta avutã în luna schimbãrii pozitiei de activitate, astfel:

Vechime:

*T*

- pana la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde;

- între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde;

- între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde;

- între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 solde;

- între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 solde;

- între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 solde;

- peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de solde.

*ST*

(2) Cadrele militare în activitate trecute în rezerva, cu drept de pensie de serviciu, înainte de împlinirea vârstei prevãzute de reglementãrile în vigoare, mai beneficiazã, pentru fiecare an rãmas pana la limita de vârsta, de un ajutor egal cu doua solde lunare brute neimpozabile.

(2^1) De ajutorul prevãzut la alin. (2) beneficiazã, pentru fiecare an rãmas pana la limita de vârsta, si cadrele militare în activitate trecute direct în retragere, cu drept de pensie de serviciu, înainte de împlinirea vârstei prevãzute de reglementãrile legale în

vigoare.

--------------

Alin. (2^1) al art. 31 a fost introdus de articolul unic din ORDONANTA DE

URGENTA nr. 38 din 8 martie 2001 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din

15 martie 2001.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica cadrelor care beneficiazã de plãtile

compensatorii prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 .

Art. 20. - (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea

depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei

penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:

Vechime efectivă:

- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 15-20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 20-25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 25-30 ani - un ajutor egal cu 15 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază.

(2) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu

au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitate peste această limită, până la limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei Penitenciare care beneficiază de plăţi compensatorii.

(4) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului, acesta se acordă soţiei sau soţului supravieţuitor

Ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor, prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (1) şi (2).

5

Art. 23. - Personalul militar şi civil disponibilizat prin restructurarea marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de următoarele facilităţi:

a) scutirea, pe o perioadă de 2 ani, de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizaţi să desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. Această prevedere se aplică pentru persoanele care au obţinut autorizaţia de funcţionare în termen de 6 luni de la data trecerii în rezervă, respectiv a desfacerii contractului;

b) credite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 24. - Personalul militar pensionat în condiţiile prezentei ordonanţe poate cumula pensia cu salariul obţinut în cazul în care îşi continuă activitatea ca angajat sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ. **

__________

**Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 37/2001.