vineri, 6 ianuarie 2017

Unii sunt "penali" pe viaţă, alţii reabilitaţi. Ce o să zică CCR?

foto: ccr.ro
Într-un fel, e bine că Legea 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului României a fost atacată la CCR, pentru că astfel se va clarifica pentru viitor dacă vestitul art. 2 este sau nu constituţional. 
De ce zic că e bine? Vă prezint mai jos cum este reglementată recrutarea în M.Ap.N. şi S.R.I., pentru a vedea că avem criterii diferite, deşi este vorba de militari în ambele cazuri, iar în cazul SRI criteriul este acelaşi ca pentru un membru al Guvernului.

Cazul M.Ap.N.
A. CRITERII GENERALE DE RECRUTARE (valabile pentru toţi candidaţii, indiferent de opţiune):
Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unui colegiu naţional militar (învăţământ liceal) sunt următoarele:

c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşită cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Cazul S.R.I.:
1. Ca să te poţi angaja la SRI trebuie, conform legii, să îndeplineşti anumite condiţii, printre care:
  • să nu fii în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost condamnat penal;    
Legea 90/2001:
"Secţiunea a 2-a Componenţa Guvernului
Articolul 2Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare."
Aşadar, cadrul legal pentru cei care doresc să devină cadre militare ale M.Ap.N. este ceva mai permisiv decât în cazul S.R.I., care e însă la fel de restrictiv în privinţa condamnării penale ca şi pentru un membru al Guvernului.
Dacă aş fi judecător la CCR, eu aş declara neconstituţional atât art.2 din Legea 90/2001, cât şi prevederea legală din cazul SRI şi aş cere Parlamentului să prevadă în plus expresia "cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitareaprevăzută pentru cadrele M.Ap.N. Cred că astfel am intra în normalitate.
surse: https://dmru.mapn.ro/pages/view/98
          https://www.sri.ro/profilul-angajatului.html