marți, 2 august 2011

Colapsul economic al Argentinei. Treziti-va, cat se mai poate, romani!...


Colapsul economic al Argentinei. Treziti-va, cat se mai poate, romani!...


Undeva, cindva, am vazut la televizor marile miscari de mase, devalizarea magazinelor, disperarea unor oameni apartinind unei tari bogate dar care acum mureau de foame ! Se intimpla in 2001 si pentru foarte multi dintre noi a fost doar o Stire ! Ieri am vazut documentarul si ce m-a frapat au fost suprapunerile aprope punct cu punct cu situatia Romaniei:
- Si ei au avut o industri nationala foarte puternica ce asigura 95% din necesarul intern
- Si ei au avut datorii foarte mici ( prin 70 aveau cam 7 miliarde )
Pe urma in 25 ani au facut datorii de 170 miliarde ! S-a vindut TOT la ei. In film se face o afirmatie interesanta ( filmul este facut inainte de 2004, veti vedea de ce aceasta data ! ) "Cum ca nici o tara din lume nu a renuntat fara razboi la rezervele ei de petrol si gaze" Ei si-au vindut petrolul care valora 25 miliarde cu 2,5 miliarde ! Nu cunosteau situatia Romaniei ! Noi fara nici un razboi l-am cam dat de pomana la OMV ( mult mai ieftin decit l-au dat ei ) cu vreo 6-700de milione ( daca tin bine minte). Deci ei pot spune ca nu sint singurii prosti din lume ....... APOI s-au indatorat foarte mult, si-au dstrus economia proprie si au ajuns muritori de foame. Si la ei bancile s-au indatorat iar datoriile bancilor au devenit datoria Argentinei! Si la ei, stinga si dreapta si-a dat mina impreuna cu liderii sindicali, si rezultatul a fost ca cei bogati s-au imbogatit si mai mult si cei saraci au ajuns muritori de foame. Au vindut ramurile strategice ( monopoluri ). Imediat au crescut tarifele fara ca cei ce le-au luat sa investesca un cent in dezvoltare. Vezi la noi Romtelecom-ul, IMGB-ul vindut in 97 pe 500 miidolari !... ( a fost considerat atunci privatizare de succes !! ) . Argentina avea 90000 de km de cale ferata, dupa terapiile de austeritate mai aveau 8000km ! Asta urmeaza acum la noi ! Desi se spunea ca s-au privatizat pentru eficientizare si diminuarea subventiilor s-au dat subventii in continuare, dar acum pentru firme straine ! Si la ei Congresul ( Parlamentul la noi ) a fost cumparat si singura lor treaba era sa ridice mina ca sa valideze legile antinationale.Rezultatul final ....... De la 18% copii subnutriti se ajunsese in 2000 la 84% subnutritie .....In fiecare zi mureau in Argentina de foame aproximativ 100 de oameni ! Asta ne asteapta si pe noi ! Evident pot fi mici diferente dar rezultatul final va fi acelasi. Investiti 2 ore din timpul dumneavoastra pentru a vedea acest film, nu e fictiune, este povestea unei tari, Argentina, prospere si fericite odinioara. 

DIN ILEGALITATE ÎN ILEGALITATE SPRE VICTORIA FINALĂ


DIN ILEGALITATE ÎN ILEGALITATE SPRE VICTORIA FINALĂ

  UN AN DE LA ÎNCEPUTUL PROCESULUI DE RECALCULARE/REVIZUIRE A PENSIILOR MILITARE

D O C U M E N T A R

            În şedinţa din 21 iunie 2011 Camera Deputaţilor, cu 168 de voturi pentru (inclusiv cele furate de deputaţii PDL şi neatenţii? din PSD şi PNL), 116 voturi împotrivă şi 7 abţineri a aprobat „Proiectul de Lege nr. 158/2011,referitor la aprobarea OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.”VICTORIE”(obţinută ca de obicei prin fraudă) au strigat mai marii puterii, „IAR AM PIERDUT” a şoptit spăşit opoziţia.

            OUG nr1/2011 prevede o etapă de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivităţii, în scopul evitării măsurilor de sancţionare a persoanelor care nu au reuşit în intervalul dispus de Legea nr.119/2010 (care viza recalcularea până la 31 decembrie 2010) să identifice documentele doveditoare. Procedura de revizuire a pensiilor recalculate va viza toate acele pensii care au fost calculate parţial sau ilegal pe baza salariului mediu brut pe economie. Obligaţia identificării şi transmiterii veniturilor realizate lunar revine instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Termenul limită este 31 octombrie 2011 În cazul în care instituţiile nu reuşesc să stabilească cu exactitate veniturile afectate în intervalul prevăzut de lege, venitul ce va fi avut în vedere va fi reprezentat de cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, dar nu mai puţin decât salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul brut pe economie. Regulile de revizuire sunt similare celor de recalculare, iar după finalizarea procesului de revizuire (nu mai târziu de 31 decembrie 2012) se va face regularizarea pensiilor recalculate conform Legii nr.119/2010, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat.
Totul perfect legal aclamă puterea , REVIZUIRE,RECALCULARE,REGULARIZARE (cei 3 vestiţi „R”) acoperind perfect încălcarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul pensiilor militare.
            Începând cu 01 iulie 2010 (dată la care s-a declanşat procesul ilegal de recalculare a pensiilor) adică de aplicare retroactivă a Legii nr.199/2010, membrii SCMD au sesizat, inclusiv în justiţie, marile ilegalităţi produse, încălcarea Constituţiei, a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, a legilor în vigoare de către structurile abilitate, în mod deosebit MApN, MAI şi SRI.
            La împlinirea unui an de când în România nimeni nu mai respectă legea, nimeni nu este tras la răspundere în această chestiune, se impune să reamintim, din nou, colegilor, opiniei publice dar în mod deosebi tuturor parlamentarilor României, ilegalităţile comise şi care se comit şi în continuare, poate şi din simplul motiv că domniile lor nu cunosc adevărul faptelor petrecute sau care se petrec.

 SCURT ISTORIC. FAPTE ŞI DATE

A. Despre Legea 119/2010 şi HG 735/2010

1.În baza Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor , publicată în Monitorul Oficial nr.441/30 iunie 2010 şi în temeiul dispoziţiilor HG 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 527/28 iulie 2010, a început procesul aberant şi ilegal de recalculare a pensiilor, proces terminat „victorios” cu emiterea (începând cu 31 decembrie 2010) a „Deciziilor privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 119/2010”, decizii care au creat stupefacţie, au adus deznădejde sau chiar decesul unor colegi. CINE RĂSPUNDE?

2. Deşi procesul ilegal de recalculare a fost suspendat definitiv şi executoriu la 28.09.2010, prin Sentinţa civilă nr. 338/2010, pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 1371/33/2010 şi irevocabil suspendat de ÎCCJ, prin Decizia nr.38 din 07.01.2011, procesul de recalculare a continuatCINE RĂSPUNDE?
Aşadar, emiterea Deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic, în temeiul sentinţei civile invocate. CINE RĂSPUNDE?
Tot în acest sens, motivaţia instanţelor de judecată din judeţele Teleorman şi Mehedinţi este concludentă. Printre altele se arată: „...nulitatea deciziilor de recalculare, deoarece deciziile au fost emise pe perioada când HG 735/2010 era suspendată prin Decizia nr.338/28.09.2010 a instanţei de la Cluj şi apoi anulată prin Decizia nr.38 din 07.01.2011 a ÎCCJ. Astfel HG 735 FIIND SUSPENDATĂ NU ŞI-A MAI PRODUS EFECTELE JURIDICE ÎN PERIOADA 28.09.2010 – 31.01.2011. La data de 31.01.2011 a fost abrogată prin OUG nr.1/2011.

Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii nu s-a putut face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii prevăzut la Art.15 alin.(2) din Constituţia României republicată, conform căreia „LEGEA DISPUNE NUMAI PENTRU VIITOR, CU EXCEPŢIA LEGII PENALE SAU CONTRAVENŢIONALE MAI FAVORABILE”.CINE RĂSPUNDE?

4. Încălcarea, în mod vădit, a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în această speţă, astfel:
Decizia nr.375/06 iunie 2005 (publicată în M.O.nr.591din 08.07.2005)
După cum Curtea Constituţională a statuat în mod repetat în jurisprudenţa sa, în temeiul prevederilor Art.47 alin(2) din Constituţie, legiuitorul are dreptul şi obligaţia să stabilească criteriile şi condiţiile concrete ale exercitării dreptului la pensie, inclusiv modul de calcul şi de actualizare a cuantumului pensiei. Noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive respectiv în privinţa cuantumului pensiilor anterior stabilite ci numai pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare”.


Decizia nr.57/26 ianuarie 2006 (publicată în M.O nr.164 din 21.02.2006)
„Curtea reţine că, potrivit Art.47 alin(2) din Constituţie, condiţiile de executare a dreptului la pensie şi la alte forme de asistenţă socială se stabilesc prin lege şi prin urmare este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislaţia în materie şi de a stabili data de la care operează recalcularea, însă orice prevedere nouă poate fi aplicată numai la data intrării sale în vigoare pentru a respecta principiul neretroactivităţii legii consacrat de Art.15 alin(2) din Constituţie”
Decizia nr.120/15 februarie 2007 (publicată în M.O. nr.204 din 26.03.2007)
„Operaţiunea de recalculare priveşte în mod inevitabil trecutul, pentru ca stagiul de cotizare ce a fost realizat în trecut, dar se aplică doar la data în intrare în vigoare a ordonanţei şi are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată intrând în plată la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei se va plăti acesta, iar dacă cuantumul rezultat este mai mic se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere dreptului legal câştigat anterior.”  
Decizia nr.830/2008 (publicată în M.O. nr.559 din 24.07.2008)
Ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare.” CINE RĂSPUNDE?

B. Greşeli?? în întocmirea  Deciziilor privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr.119/2010

1Deciziile de pensie recalculate au fost emise de MApN după data de 23 decembrie 2010 (între 31 decembrie 2010 – 25 ianuarie 2011).
În antetul deciziei se specifică
                           ROMÂNIA
                           MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
                           DIRECŢIA FINANCIAR – CONTABILĂ
Pe plicurile cu care au fost expediate deciziile sunt înscrise următoarele
                           MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
                           CASA DE PENSII SECTORIALĂ
Întrebarea care se pune legitim este: Ce structură a emis deciziile, Direcţia Financiar-Contabilă/MApN sau Casa de Pensii Sectorială ? Cărei structuri să te adresezi pentru a contesta? GreşealăCINE RĂSPUNDE?

2. Deciziile se finalizează cu următoarea notă: ”Conform Art.88 din Legea nr.19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă”.
Doar că Legea nr.19/2000 a fost abrogată prin Art. 196 din „Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice” publicată în M.O. nr 852 din 20 decembrie 2010. GreşealăCINE RĂSPUNDE?

3. Deciziile de pensie recalculate, emise pe baza veniturilor salariale identificate parţial sau total sunt însoţite, în anexă, de un tabel denumit: Date şi elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual şi a stagiului de cotizare” ,tabel a cărui conţinut contravine prevederilor Art.5 din „OG 33/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.223/2002, care reglementează eliberarea certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale. În articol se precizează: „ Certificatele şi adeverinţele eliberate vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită şi menţionarea documentului din care rezultă acestea”. Astfel, nici un pensionar nu are posibilitatea să confrunte datele cu originalul, să confirme sau să infirme corectitudinea datelor înscrise. GreşealăCINE RĂSPUNDE?

4. În conformitate cu dispoziţiile Art.193 alin(1) din Legea 263/2010 „...prezenta lege intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011 cu excepţia Art.70 alin.(1), Art.132, Art.135 şi Art.139 care intră în vigoare în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial”. Legea 263/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, iar la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile Art.132 şi Art.135 care sunt relevante în speţă.
Art 132
alin.(1) Casele de Pensii Sectoriale se înfiiţează în subordine MApN, MAI şi SRI după caz, ca structuri cu personalitate juridică”.
alin.(2) Casele Sectoriale prevăzute la alin.(1) sunt succesori de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin.(1)”.
Aşadar, la 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept ope legis cu personalitate juridică Casa Sectorială de Pensii. Altfel spus, începând cu 23 decembrie 2010, MApN, MAI şi SRI nu mai aveau nici o competenţă să emită decizii de pensii deoarece atribuţiile le-au fost transferate Caselor Sectoriale de Pensii care aveau această competenţă.
Cine se face vinovat de vidul legislativ creat într-o situaţie atât de sensibilă?
Au funcţionat Casele Sectoriale de Pensii până la apariţia HG233 din 16 aprilie 2011”privind atribuţiile organizarea şi funcţionarea Caselor de Pensii Sectoriale”(publicată în M.O. nr.205 din 24 martie 2011)? Cu siguranţă NU.
Drept dovadă stau întâmpinările depuse de MApN către Tribunalul Constanţa în Dosarul nr. 2134/118/2011, cu termen de judecată 14.03.2011, către Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 2076/62/2011, cu termen de judecată 07.04.2011 şi către Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr.865/90/2011, cu termen de judecată 07.03.2011 şi unde, în esenţă, MApN informează că „...până la acest moment nu a fost adoptată o Hotărâre de Guvern în acest sens, astfel încât Casa de Pensii Sectorială a MApN nu este încă funcţională,... aceasta se va înfiinţa în subordinea MApN dar ca structură cu personalitate juridică... şi că orice persoană juridică este reprezentată (inclusiv în instanţă) de către organul de conducere”.
Cu alte cuvinte, MApN, îşi declină competenţa de a emite decizii şi de a soluţiona contestaţii dar nici nu acceptă a fi parte în proces, existând o Casă de Pensii Sectorială dar fără atribuţii. Şi în tot acest timp pensionarii sunt vădit dezorientaţi şi umiliţi. GreşealăCINE RĂSPUNDE?

CNerespectarea prevederilor legale privind răspunsul la contestaţiile depuse ca urmare a Deciziilor privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr.119/2010

1. În perioada 05 ianuarie – 15 februarie 2011, pensionarii militari au depus contestaţii la Comisiile de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă MApN, MAI şi SRI. Primele răspunsuri au început să sosească cu data de 01 mai 2011la mai mult de 100 de zile  sau încă neprimite de o buna parte a acestora deşi Legea nr.233 din 23 aprilie 2002, pentru aprobarea OG nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în M.O.nr.296/30 aprilie 2002) prevede la Art.8 şi Art.9 următoarele:
Art.8 „Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.”
Art.9  „ În  situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare amănunţită conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la Art.8 cu cel mult 15 zile”. Cine a aprobat prelungirea ilegală a termenelor de răspuns şi pe ce motiv? Poate doar pentru a întârzia atacarea deciziilor în justiţie. GreşealăCINE RĂSPUNDE?

2. Răspunsurile primite sunt standardtoate contestaţiile fiind respinse. În conţinutul deciziilor emise de comisiile de contestaţii nu se face referire la nici unul din argumentele personale ale petentului deşi unii au contestat deciziile emise numai în baza calculului pe salariul mediu brut, iar alţii pe baza veniturilor salariale identificate parţial sau total.  Comisia nu a citit şi cu atât mai mult nu a analizat cu atenţie fiecare contestaţie în parte, atâta timp cât răspunsurile sunt identice, schimbându-se doar numele şi CNPul.  GreşealăCINE RĂSPUNDE?

3. În Monitorul Oficial nr.318 din 09 mai 2011 este publicat  Ordinul nr.1453/M.34/18.769/10.161 din 04.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul MApN, MAI şi SRI , act emis de MAI. La Art.3 se prevăd următoarele:” Casa Naţională de Pensii, MApN, MAI, şi SRI vor adopta măsurile privind constituirea, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin a Comisie Centrale de Contestaţii şi Respectiv a comisiilor de contestaţii prevăzute la Art. 149 alin (1) din Legea 263/2010” . Altfel spus comisiile de contestaţie au devenit funcţionale începând cu 24 mai 2011. Dar, în Art. 150 alin(2) din Legea nr.263/2010 se prevăd următoarele: „Organizarea, funcţionarea şi structura.....,respectiv a comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul MApN, MAI şi SRI se stabilesc prin ordin al......,în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”  Astfel, având în vedere că Legea 263/2011, a fost publicată în M.O. nr. 852 din 20 decembrie 2010, rezultă că aceste comisii de contestaţie trebuiau să funcţioneze, legal, începând cu 20 ianuarie 2011.
Atunci se pune pe drept întrebarea: În intervalul de 106 zile (între 20 ianuarie şi 24 mai 2011) cine a soluţionat contestaţiile, depuse în termenele legale, de către pensionarii militari ? Doar aşa se explică faptul că răspunsurile primite sunt standardtoate contestaţiile fiind respinse. Cine a aprobat neaplicarea,în termen a unei legi atât de importante şi pe ce motiv? GreşealăCINE RĂSPUNDE?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

D. Continuarea aplicării, ilegale, a prevederilor OUG nr1/2011

1. În data de 28 ianuarie 2011 a fost emis „OUG nr.1 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, document publicat în Monitorul Oficial nr.81 din 31 ianuarie 2011. Deşi acest document nu are obiect, aşa cum au demonstrat,  în circa 1000 de cazuri, Tribunalele din ţară, deoarece îşi propune să revizuiască nişte decizii  privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr.119/2010, nule de drept, emise ilegal în perioada de suspendare (între 7 decembrie 2010 - 7 ianuarie 2011) procesul de aplicare a continuat şi continuă.

2. Prima reacţie a fost a Şefului Statului Major General /MApN, care, în data de 10.02.2011 (la 10 zile după publicarea în M.O) a emis „Ordinul nr. SMG 17 privind activităţile desfăşurate de structurile MApN în cadrul procesului de revizuire a pensiilor militare de stat, conform OUGnr1/2011”, prin care stabilea (conform Art.1) tuturor structurilor din cadrul MApN, „...măsurile care se dispun şi activităţile care se desfăşoară de către structurile MApN în vederea finalizării procesului de revizuire a pensiilor militare de stat, până la data de 15.03.2011” . Sigur că acest ordin ridică multe semne de întrebare, respectiv:
 • Are domnia sa în atribuţii responsabilităţi pe linie financiară, pentru a ordona Direcţiei financiar – contabilă să întreprindă măsuri?
 • Cum poate ordona domnia sa, în data de 10 februarie 2011, unei structuri (respectiv Direcţia financiar – contabilă) să execute activităţi pe linia revizuirii pensiilor când, începând cu data de 23 decembrie 2010, succesor de drept al structurii organizatorice responsabile cu pensiile, a devenit Casa de Pensii Sectorială a MApN, conform prevederilor Legii nr.263/2010, Art. 132, alin(1) şi alin.(2)?
 • Cum se poate, practic, ca într-un interval de 32 de zile (10.02 – 15.03.2011), să fie revizuite un număr de aproximativ 77.000 de pensii militare? 
Şi în tot acest timp pensionarii au fost vădit dezorientaţi şi umiliţi. GreşealăCINE RĂSPUNDE?

3. În conferinţa de presă din data de 09 iunie 2011ministrul apărării anunţa: „...Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a face câteva precizări la procesul de revizuire a pensiilor în MApN. Vă informez că MApN a definitivat, la 1 iunie, procesul de revizuire a celor 76.885 de pensii ale cadrelor militare care au ieşit la pensie din armată..90,2% din pensionarii militari vor primi bani mai mulţi.....Deciziile de revizuire se vor emite în intervalul 1 noiembrie – 31 decembrie 2011...”

4. În seara zilei de 09 iunie 2011, pe site-ul oficial al MApN  s-a publicat lista celor 76.885 de pensii revizuite. Făcând excepţie de unele creşteri sau scăderi de pensie aberante şi fără o explicaţie, colegii noştri au făcut o analiză profesionistă, analiză din care rezultă următoarele:
Ø      Număr total de pensii revizuite                                     76.885
Ø      Număr de pensii cu cuantum redus                             7.540 (9,80%)
Ø      Număr de pensii cu cuantum crescut                        61.700 (80,24%)
Ø      Număr de pensii cu cuantum nemodificat                                        7.645 (9,94% )
Ø      Cuantum total al scăderilor pensiilor                         6.335.906         Lei/lunar
Ø      Cuantum total al creşterii pensiilor                           34.380.851         Lei/lunar
Ø      Cuantumul absolut al creşterii pensiilor                 28.044.945 Lei/lunar (această sumă reprezintă şi creşterea efortului bugetar urmare a revizuirii pensiilor conform Legii 119/2010 şi OUG nr.1/2011)
Ø      Bugetul alocat plăţii pensiilor (pe Legea 164/2001)    149.454.078 Lei/lunar
Ø      Bugetul alocat plăţii pensiilor (pe L.119 şi OUG 1)      177.499.023 Lei/lunar
(o creştere de 18,76%)
Bugetul necesar plăţii pensiilor dacă acestea s-ar menţine în plată, în conformitate cu amendamentele propuse (şi neaprobate) la OUG nr.1, respectiv cuantumul cel mai avantajos, precum şi al jurisprudenţei Curţii Costituţionale( În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei se va plăti acesta, iar dacă cuantumul rezultat este mai mic se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere dreptului legal câştigat anterior) ar fi de 183.834.929 Lei/lunar, adică o creştere de 3,56% faţă de bugetul corespunzător pe Legea 119 şi OUG nr.1.
Situaţia prezentată de MApN în data de 09 iunie 2011 a demonstrat şi faptul că procesul de revizuire s-a făcut greşit, doar şi prin faptul că 7.645 (9,94%) din pensii au avut cuantumul nemodificat. Matematic dovedind, este imposibil să obţii acelaşi cuantum aplicând modalităţi şi procedee diferite de calcul (pe Legea 164/2001 şi Legea 119/2010, respectiv OUG NR.1/2011).  GreşealăCINE RĂSPUNDE?

5. Deşi s-a anunţat oficial că procesul de revizuire a fost încheiatîn ziua de 22 iunie 2011, pe site-ul oficial al MApN  s-a publicat, din nou lista pensiilor revizuite. Ce s-a constatatR E V I Z U I R E A  R E V IZ U I R I I. Concret, pensiile care aveau acelaşi cuantum în data de 09 iunie au fost, în marea lor majoritate, crescute cu procente între 0,1% - 1%, respectiv între 1 LEU şi 100 de LEI.
Drept dovadă stau verificările făcute de colegii noştri. Două exemple sunt elocvente:
Filiala SCMD Curtea de Argeş
Din 100% pensii revizuite ale pensionarilor din filială
Situaţia din 09 iunie 2011
 • Număr de pensii cu cuantum crescut            37,71%
 • Număr de pensii cu cuantum redus                27,88%
 • Număr de pensii cu cuantum nemodificat                     34,42%               

Situaţia din 22 iunie 2011
 • Număr de pensii cu cuantum crescut            71,18%
 • Număr de pensii cu cuantum redus                27,88%
 • Număr de pensii cu cuantum nemodificat                        0%
 • Creşterile sunt între 1 LEU ŞI 100 de LEI
Filiala SCMD Buzău
Din 100% pensii revizuite, în intervalul 09 iunie la 22 iunie 2011, 30 de pensii au crescut între 1 Leu şi 100 de Lei.

Cum este posibil ca într-un interval de aproximativ 10 zile să fie revizuite peste 7.600 de pensii, în condiţiile în care pentru fiecare pensie în parte se impune a fi reverificate sute de state de plată, refacerea tuturor calculelor care, aşa cum demonstrează situaţiile, au dus la creşteri de 1 LEU sau 2 LEI? Şi dacă tot s-au revizuit cele 7.600 de pensii, cum este posibil să nu scadă nici o pensie cu 1 LEU s-au 2 LEI?   GreşealăCINE RĂSPUNDE?

F. Perceperea cotei CASS din cuantumul pensiei aflată în plată
Deşi ministrul apărării ne-a asigurat că suntem în continuare militari, doar şi pentru faptul că a ordonat ca, gradul militar, să apară pe talonul de pensie, domnia sa a uitat să anunţe, în conferinţa de presă, că se mai deduc, ilegal, nişte fonduri din cuantumul pensieirespectiv 5,5% din total şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei, conform legii. 
Conform „OUG nr.47 din 23 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale”, publicat în M.O nr.891 din 3012.2010, la Art.296(9) se prevăd următoarele: ”Pentru pensiile prevăzute la Art.296(3) litera f) punctul 4 şi 5 baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale  de sănătate o reprezintă veniturile de pensii care depăşesc 740 de lei.  Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri iar prin aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.”
„Art.296(3) – Contributorii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:
Litera f) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz, suport, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratorului, respectiv:
4. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele judeţene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei.
5. Entităţile care plătesc venituri din pensii altele decât cele care sunt plătite de către  Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei.” Şi în tot acest timp pensionarii sunt vădit dezorientaţi şi umiliţi. GreşealăCINE RĂSPUNDE?
 CONCLUZII
1.Faptele şi datele prezentate sunt doar câteva din sutele de probleme pe care colegii noştri pensionari din MApN, MAI şi SRI le-au sesizat şi pentru care nimeni nu răspunde.
2.Mai au toate aceste documente valabilitate (decizii de revizuire, de recalculare, contestaţii ş.a) când ele au fost emise cu încălcarea prevederilor legale de structuri desfiinţate sau neînfiiţate  şi în intervale de timp care depăşesc de 3 – 4 ori prevederile stipulate în legislaţia naţională?
3. Legal, Legea 263/2010 nu se aplică, Legea 119/2010 este blocată iar OUG nr.1/2011 nu are obiect deoarece, aşa cum s-a subliniat şi în material, îşi propune să revizuiască nişte decizii nule de drept şi emise ilegal, în perioada de suspendare a HG 735/2010.
4. Cei care au gândit că expresia lui Filip al II –lea, rege al Macedoniei, ”Divide et impera” poate fi aplicată prin  procesul de recalculare/revizure a pensiilor militare, s-au înşelat amarnic. Chiar au „deschis ochii pensionarilor militari”, mai puţin iniţiaţi în probleme juridice şi care studiind legislaţia naţională dar şi internaţională au înţeles că „.. legiuitorul are dreptul şi obligaţia să stabilească criteriile şi condiţiile concrete ale exercitării dreptului la pensie, inclusiv modul de calcul şi de actualizare a cuantumului pensiei „ dar şi că  „..În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei se va plăti acesta, iar dacă cuantumul rezultat este mai mic se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere dreptului legal câştigat anterior.” 
5. Ce nu au înţeles militarii pensionari, este faptul că dictonul , ”Divide et impera” se putea „înfăptui” şi fără a ne fi furat statutul nostru de militar în rezervă , fapt pentru care membrii SCMD vor lupta şi cu mai multă înverşunare.Pentru ce luptăm?
 • Restabilirea statutului nostru de militari în rezervă.
 • Revenirea la legile ocupaţionale Legea nr. 164/2001 şi Legea nr.179/2004
 • Abrogarea OUG nr.1/2011, Legea 119/2010, Legea 263/2010 şi Legea nr. 329/2009.

Documentarul a fost întocmit de col(r) Victor IONAȘCU vicepreședinte SCMD-Filiala Sector 6 Bucureşti și are la bază și date transmise de membrii SCMD de la filialele din țară și mun. București.
Articol preluat de pe site-ul SCMD-Departamentul Organizare

Spunea odată Boc...

Vă mai aduceți aminte cum ne spunea cap.sec. Boc că urmare a ieșirii din recesiune vom începe să resimțim o anumită bunăstare financiară începând cu trimestrul 4 al acestui an? Că totul nu a fost decât o minciună ordinară care să-i creeze un anumit avantaj fața de Blaga la Convenția Națională a portocaliilor, se văzu azi, când toți portocalii negară vehement știrea că salariile din sectorul public s-ar mări cu 5% de la 1 octombrie! Băi, piticul dracului, când ai de când să spui și tu o dată măcar adevărul?
Că nu sunt bani și pentru popor, e clar pentru toată lumea. Că nu degeaba circulă tot mai insistent zvonuri că se va umbla din nou la pensiile militarilor. Sunt în lucru 3 variante, se spune:
1. Modificarea legii unitare a pensiilor, în sensul ca cea mai mare pensie să nu depășească valoarea a 4 puncte, adică vreo 2800-2900 RON.
2. Calculul numărului de puncte să nu se mai facă prin împărțirea la 20 de ani în cazul militarilor, așa cum se prevede în actuala lege unitară a pensiilor, ci la 30 de ani. Cam așa s-ar fi exprimat limbricul ală de la Ministerul Muncii către (măcelarul pensiilor militare) Oprea de la M.Ap.N.
3. Reducerea valorii punctului de pensie de la aproape 740 RON cât e acum, la 500 RON. Această variantă a fost confirmată și de dra deputat Alina Ghiorghiu, în cadrul întâlnirii din 31.07.2011 cu membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă și Retragere Filiala Craiova.
În timpul ăsta, guvernul alocă bani pentru capele mortuare. Că doar nu degeaba a zis un ministru că salvarea ne va veni pe calea părăsirii naturale a sistemului, nu?