luni, 20 iunie 2011

Când eşti ros de oftică

Pasajul Basarab a fost inaugurat la sfârşitul săptămânii trecute. Cu bunul simţ care-l caracterizează, Oprescu nu şi-a arogat singur meritele şi a montat o plăcuţă pe care scrie "Început de Băsescu, terminat de Oprescu", subliniind în mod repetat că pasajul Basarab este al tuturor bucureştenilor, aşa că nimeni să -l revendice în nume propriu. La inaugurare, primarul Oprescu a invitat să fie prezenţi toţi cei care se simt bucureşteni. A fost salutat cu entuziasm de toţi cei prezenţi şi nu s-a auzit nici o vorbă de reproş sau huiduială. 

Numai că sunt unii prin ţara asta care au microbul urii în sânge, nu cumva să fie realizat sau inaugurat ceva pentru care ei să nu poată să-şi aroge merite şi să taie panglici inaugurale, cocoţate fiind personajele respective pe tocuri de 12 cm sau asudând din greu încercând să ne convingă că uite aşa scot ei ţara din criză. Şi atunci, orbiţi de furie, se apucă să distribuie flyere cu mesaje care să inducă ideea că fără ei nimic nu s-ar putea realiza în ţara asta. La fel au făcut şi în privinţa pasajului Basarab, umplând cutiile poştale ale cetăţenilor cu pliante din care ar rezulta că meritul aparţine doar lui Băsescu, în timp ce lui Oprescu i se recunoaşte doar meritul de a fi crescut costurile proiectului. Dar cel mai tare cred i-a deranjat pe personajele care au pus la cale mizeria asta faptul că, spre deosebire de obiectivele economico-sociale inaugurate de ele, pasajul Basarab nu s-a închis imediat după inaugurare, ci a rămas deschis pentru circulaţie, în folosul şi spre bucuria bucureştenilor. Şi toate astea s-au întâmplat în timp ce unul care îşi zice prim-ministru era luat la întrebări de cetăţeni pe timpul inspecţiei la centura municipiului Cluj-Napoca. Chestie deranjantă rău, nu?
P.S. După inaugurare, ministresa portocalie de Pleşcoi îl acuza pe Oprescu că procedează ca un şmecher, care nu ţine cont de legalitate. Oare primarul Oprescu o fi deprins cumva astfel de apucături de la tătucul de la Cotroceni?  
“IZBÂNDA” LUI OPREA SAU CRONICA UNUI MINISTRU MULŢUMIT


vineri, 17 iunie 2011


“IZBÂNDA” LUI OPREA SAU CRONICA UNUI MINISTRU MULŢUMIT
      Ce nu poate să spună cu adevărat domnul ministru OPREA, este cum poţi să fii în acelaşi timp şi POPĂ şi HOŢ, fapt reuşit de domina să în “lupta” dusă în campania de transformare a “PENSIILOR NESIMŢITE” în pensii “ŞI MAI NESIMŢITE”,care afectează bugetul secătuit al statului cu peste 80 milioane euro faţă de suma iniţială.
      În zbaterile şi “răzbaterile” sale pentru binele camarazilor săi, domnul Oprea încearcă să împace “atât capra cât şi varza” , comportamentul şi discursul său fiind mai degrabă PERFID decât DIPLOMATIC, aşa cum încearcă unii acoliţi să-l justifice.
      În realizările “onorabilul domn ministru” face un joc la două capete, încercând pe de o parte să-şi mulţumească stăpânul, iar pe de altă parte să-şi prostească “CAMARAZII”, miza fiind una pur electorală de atragere a voturilor celor mulţi – “talpa armatei” cărora pensiile le-au crescut în baza contributivităţii.
       Prestaţia domnului Oprea în fruntea Ministerului Apărării Naţionale este asemenea cu cea a unui ARENDAŞ, care îşi păcăleşte atât “STĂPÂNUL”, cât şi “SLUGILE”, lăsându-le ambilor impresia că le reprezintă interesele, în realitate el “trăgând spuza pe turta sa”. Speculând cu abilitate campania tăierii “PENSIILOR NESIMTITE”, arendaşul de la apărare nu a pierdut ocazia de a poza în “SALVATORUL” pensiilor militare, omul care apăra ONOAREA şi DEMNITATEA militarilor în rezerva.
      Prin formule de calcul contrare reglementarilor legale, prin artificii şi introducerea unor sporuri salariale care prin lege nu să iau în calcul la stabilirea pensiei, domnul Oprea a reuşit să crească unele pensii pe moment, nespunându-le celor în cauza ce au pierdut de fapt şi ce urmează să li se întâmple.
      Stăpânind foarte bine arta manipulării şi dezinformării, domnul Oprea a rostit un discurs TRIUMFALIST intr-un stil bombastic şi demagog, folosind un limbaj de lemn, specific propagandei comuniste. Domnia să ne-a anunţat rezultatul remarcabil al REVIZUIRII PENSILOR MILITARE, prin care 90.2 % dintre acestea au crescut, fapt care îi dă satisfacţie şi mulţumire. Distinsul orator Dâmboviţean, artizanul şi semnatarul de ieri al Legii 119/2010, HG 735/2010, precum şi al Ordinului ministrului M101/2010 prin care NE UMILEA ŞI NE OBLIGA SĂ RENUNŢĂM LA PENSIA MILITARĂ DE STAT ŞI LA STATULUL DE MILITAR, vine azi în faţa noastră cu un tupeu greu de imaginat şi ne prezintă TRAGEDIA UNEI CATEGORII SOCIO-PROFESIONALE, ca pe o mare realizare. Ba mai mult, în neruşinarea care îl caracterizează ne consideră “CAMARAZII” săi.
      Camaraderia, prietenia pe înţelesul tuturor se bazează pe respect reciproc, pe împărtăşirea aceloraşi valori morale şi etice, pe încredere, sinceritate şi onoare şi nu pe declaraţii sforăitoare şi promisiuni fără acoperire.
      Oare ce avem noi militarii de carieră (fie ea şi incompletă) în comun cu ex maiorul de intendenţă de ieri şi generalul de justiţie de azi GABRIEL OPREA, care se erijează în “salvatorul” onoarei militare? Ce interese ne unesc? Ce valori morale împărtăşim ? NIMIC DIN TOATE ACESTEA NU NE UNESC, nici măcar perioada REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989, când locotenentul de atunci, neînţelegând că de altfel ca şi acum ROSTUL VREMURILOR ŞI MERSUL ISTORIEI – a păzit-o cu mult exces de zel pe “infractoarea Doinea Cornea” care vezi Doamne dorea să “fure revoluţia română”.
     Dar să revenim la discursul electoral al domnului Oprea prin care doreşte să-i atragă de partea sa pe “cei mulţi” cărora li s-au mărit pensiile.
     Ce nu le spune, domnul ministru acestor colegi este că datorită şi din cauza aplicării prevederilor Legii 119/2010 şi a OUG nr. 1/2011, ei nu mai beneficiază de PENSIE MILITARĂ DE STAT, plătită din bugetul statului, ci ei au devenit pensionari civili cu pensie plătită din bugetul asigurărilor sociale, adică tocmai din acel buget constituit din CONTRIBUŢIA CETĂŢENILOR ROMÂNI, care nu mai este sustenabil (adică nu mai are fonduri).
     Nu le mai spune “colegul nostru” Oprea colegilor mulţumiţi de noul cuantum al pensiei, că de mâine pensia lor nu se mai actualizează funcţie de creşterile salariale ale militarilor activi, ci funcţie de valoarea punctului de pensie care SE ACTUALIZEAZĂ ŞI STABILEŞTE la începutul fiecărui an bugetar în raport de situaţia economică a ţării, în procent faţă de salariul mediu. Adică pensia noastră devine variabilă putând fi mărită sau micşorată după cum analizează şi stabilesc stăpânii de la putere.
      Dacă azi punctul de pensie este de 732 lei, din estimările specialiştilor se pare că anul acesta poate deveni 590 lei, atât are ţara, atât va da.
      Şi mai uită domnul Oprea să le spună camarazilor lui mai vârstnici că în curând SOLDELE MILITARILOR ACTIVI VOR CRESTE SUBSTANŢIAL (aşa cum este normal) , iar dacă Legea 164/2001 nu ar fi fost abrogată pensiile lor ar fi crescut cu mult mai mult decât acum când creşterea nu acoperă nici măcar inflaţia pentru cei mai mulţi.
      Sub tăcere, trece domnul general de justiţie şi faptul că REVIZUIREA PENSIILOR ÎN BAZA LEGII 119/2010, retroactiv este un abuz, o încălcare a prevederilor Constituţiei României (art.15, alineat 2) şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.
     Cu abilitate ascunde domnul ministru ADEVĂRATA MOTIVAŢIE ŞI SCOPUL REVIZUIRII PENSIILOR MILITARE, şi anume faptul că prin declanşarea campaniei “PENSII NESIMŢITE” s-a dorit de fapt amputarea tuturor pensiilor militare şi realizarea unei economii la bugetul statului de 50 milioane de euro, fapt declarat public de domnul prim-ministru BOC. Speriaţi de reacţia fermă a militarilor rezervişti, membrii SCMD din ianuarie 2011, dar şi de unele hotărâri pronunţate de unele instanţe judecătoreşti, guvernanţii portocalii şi strategul militar Oprea si-au schimbat planurile de campanie, punând la cale “MAREA MANIPULARE” de revizuire a pensiilor conform cu OUG 1/2011.
       Fără a renunţa la obiectivul politic asumat de desfiinţare a pensiilor militare de stat şi decuplarea pensionarilor militari de creşterile soldelor militarilor activi, domnul Oprea şi specialistul UNPR Marian Sîrbu au născocit formula magică de calcul a punctajului pentru militari în care intră toate sporurile salariale realizate, iar perioada minimă de contribuţie a fost stabilită în mod arbitrar la 20 de ani şi nu la 30 de ani aşa cum era şi în Legea 19/2000 şi în Legea 263/2010.
       Prin această metodă abilă şi perfidă au reuşit să crească pensiile militare cu sume nesemnificative pentru cei mai mulţi şi cu sume exorbitante pentru CLIENTELA CU EPOLEŢI, afiliată politic la UNPR, bulversând scara valorilor şi ierarhia militară, învrăjbind între ele corpul subofiţerilor şi cel al ofiţerilor.
      Ce nu spun distinşii “artizani” ai revizuirii pensiilor militare, este că de fapt această creştere artificială nu are o susţinere legală ea fiind DISCRIMINATORIE faţă de pensionarii din viaţa civilă şi chiar faţă de militarii care se pensionează în baza Legii 263/2010, ea putând fii oricând anulată cu ocazia unei noi REVIZUIRI, precedentul fiind de acum creat. Meditaţi, analizaţi şi trageţi dragi colegi singuri concluziile…. viitorul este sumbru şi ne aparţine.
        Faţă de aceste aspecte societatea civilă a început deja să reacţioneze opiniile enunţate pe acest subiect fiind pertinente şi cu mare impact la public. Comportamentul lui Oprea a fost, este şi va fi unul politic fără nici o legătură cu cauza şi interesul militarilor fie ei activi sau în rezervă.
       Personajul de la apărare care confundă INTERESUL NAŢIONAL CU INTERESUL DE PARTID sau cel personal nu şi-a dorit nici o clipă să crească pensiile militare, ci dimpotrivă să le ciuntească şi să le desfiinţeze, lucru pe care la şi reuşit.
       Dacă ar fi fost onest cu sine şi cu militarii acestei ţări, nu ar fi acceptat desfiinţarea pensiilor militare de stat, ar fi militat pentru un capitol separat în cadrul Legii 263/2010, în care chiar dacă o componentă a pensiei revizuite era CONTRIBUTIVITATEA LA BUGETUL DE STAT funcţie de solde şi timpul lucrat, o altă componentă de bază, care ne aşeza pe scara ierarhică militară dar şi a valorilor, ar fi fost componenta COMPENSĂRII PRIVAŢIUNILOR, LIMITĂRILOR ŞI INTERDICŢIILOR care le-am avut fiecare, funcţie de gradul şi pregătirea acumulată, în baza cărora am fost plasaţi în diferite funcţii şi demnităţi militare.
       Un asemenea război s-a dovedit a fi prea mare pentru “ex maiorul” de intendenţă GABRIEL OPREA care într-o perioadă neagră din istoria acestei ţări a ajuns să fie MINISTRUL APĂRĂRII.
       Păcat că şi-a irosit şansa, dar mai păcat este că ce a reuşit el şi gaşca lui NU AU REUŞIT NICI COMUNIŞTII timp de mai bine de cincizeci de ani.
       Cu speranţa că TIMPUL va rezolva anomalia lui Oprea vă salut şi vă rog să nu disperaţi, pentru că nimic din ceea ce este făcut fără voia lui Dumnezeu nu poate fi veşnic.

Cu respect,
PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA

Col.(r.)
IOAN MIŞU NAON