sâmbătă, 23 iunie 2012

SCMD - Departamentul Juridic: Proiectul de lucru pentru noua Lege a pensiilor mi...

SCMD - Departamentul Juridic: Proiectul de lucru pentru noua Lege a pensiilor mi...: Va prezentam mai jos proiectul Legii care se va numi a “pensiilor militare de stat” elaborat de specialistii MApN. Acesta va fi trimis si ...

Oprea, gradele şi legea

Pentru că tot e la ordinea zilei scandalul cu avansările ilegale şi acordarea de grade militare pe criterii politice, să ne delectăm puţin cu ce a făcut pe ultima sută de metri, generalul-izmenar Oprea, în această privinţă. Dacă ar fi avut oleacă minte sub cozorocul caschetei şi ar fi dat Ordinul M.41/2012 în 2009 când l-a pus Băsescu ministru, ai fi putut zice că ar fi existat o bază cât de cât legală pentru ce s-a făcut în privinţa avansărilor şi acordării de grade militare. Dar cum el nu e decât un "general cu 4 stele de justiţie militară" - apropo, ştie cineva dacă a lucrat măcar o zi ca procuror sau judecător militar? -, o fi zis că un ordin de ministru poate bate o lege organică, ba mai mult, va acţiona şi retroactiv! Aşa că vă îndemn să aveţi răbdare să citiţi cum a încercat să acopere toate ilegalităţile în acest domeniu, prin compararea celor două texte. Atenţie mai ales la art. 8 şi 9 din ordinul M.41/2012!
P.S. Pe când şi o anchetă în privinţa acordării de ordine, medalii şi plachete? Că eu nu pot uita când i-a dat lui Boc "Onoarea Armatei Române"!

Ordinul M.41/2012 privind metodologia de acordare a gradelor si inaintare in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere, pe timp de pace

Legea nr. 80/1995 din 11/07/1995 privind statutul cadrelor militare.
Partea superioară a machetei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 15 mai 2012 

MINISTERUL APARARII NATIONALE 

Avand in vedere prevederile art. 47, 53, 61, 64 si 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare si ale art. 23 din Legea nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi, 
in temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, 
ministrul apararii nationale emite prezentul ordin. 

Art. 1
(1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva, pe timp de pace, in conditiile art. 53 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, se face la termen sau in mod exceptional. 
(2) Inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, pe timp de pace, se poate face numai in mod exceptional, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 2
(1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva, pe timp de pace, se face, de regula, cu prilejul zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei Romaniei, zilei de 1 decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, zilei de 31 mai – Ziua Rezervistului Militar, al zilelor aniversare ale categoriilor de forte ale armatei si comandamentelor de arma, precum si ale genurilor de arma si ale specialitatilor militare. 
(2) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva, pe timp de pace, se poate face si in alte situatii ordonate de catre ministrul apararii nationale sau seful Statului Major General.


Art. 3
Inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), se poate face cu prilejul evocarii unor evenimente importante din istoria patriei si a fortelor armate ale Romaniei, precum si cu prilejul zilei de 29 aprilie Ziua Veteranilor de Razboi si a zilei de 31 mai Ziua Rezervistului Militar. 

Art. 4
(1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva se face in raport cu nevoile fortelor armate, pe baza propunerilor formulate de catre sefii structurilor centrale, ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului aararii nationale, de catre sefii statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandantii comandamentelor de arma, marilor unitaati, unitatilor militare si ai centrelor militare, de catre structurile asociative ale cadrelor militare in rezerva si in retragere, precum si alte autoritati publice sau organizatii neguvernamentale. 
(2) Propunerile privinde acordarea gradului de general de brigada/similar coloneilor si comandorilor in rezerva si inaintarea in grad a generalilor/similarilor in rezerva se centralizeaza, analizeaza, avizeaza si promoveaza spre aprobare, potrivit prevederilor legale, de catre Directia management resurse umane. 
(3) Propunerile pentru inaintarea in grad a ofiterilor in rezerva, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2), se centralizeaza, se analizeaza si se avizeaza de catre Directia personal si mobilizare din Statul Major General, care le inainteaza spre aprobare sefului Statului Major General. 
(4) Propunerile privind inaintarea in grad a maistrilor militari si subofiterilor in rezerva se centralizeaza si se analizeaza de catre Directia personal si mobilizare din Statul Major General si se aproba de seful acesteia. 

Art. 5
(1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, in conditiile art. 3, are la baza propunerile formulate de sefii structurilor centrale, ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, de catre sefii statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandantii comandamentelor de arme si ai centrelor militare, precum si de catre structurile asociative ale cadrelor militare in rezerva si in retragere si alte autoritati publice sau organizatii neguvernamentale. 
(2) Propunerile privind inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, precum si cele privind acordarea gradului de sublocotenent maistrilor militari principali si plutonierilor-adjutanti principali in retragere se centralizeaza, se analizeaza si se promoveaza spre aprobare, potrivit prevederilor legale, de catre Directia calitaea vietii personalului din Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica. 
(3) Propunerile privind acordarea gradului de general de brigada/similar coloneilor si comandorilor in retragere si inaintarea in grad a generalilor/similarilor in retragere se centralizeaza si se analizeaza de catre Directia calitatea vietii personalului din Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica si se promoveaza spre aprobare ministrului apararii nationale, cu avizul Directiei management resurse umane. 

Art. 6
Centrele militare centralizeaza si inainteaza propunerile privind inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere din grupele de evidenta ale celorlalte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale la Directia personal si mobilizare din Statul Major General, care transmite propuneri pentru analiza si decizie conducatorilor acestor institutii. 

Art. 7
(1) Acordarea gradelor in rezerva se realizeaza la propunerea comandantilor centrelor militare sau a Directiei personal si mobilizare din Statul Major General, in raport cu nevoile fortelor armate si competentele teritoriale, pentru constituirea rezervei generale si operationale, potrivit legii. 
(2) Propunerile privind acordarea gradelor in rezerva se inainteaza pentru aprobare conducatorilor structurilor cu competente in domeniu, potrivit prevederilor art. 45 lit. a), c) si f) din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 8
(1) In fundamentarea propunerilor pentru acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere, inaintae de structurile prevazute la art. 4 si 7, se au in vedere urmatoarele: 
a) participarea la misiuni si operatii ale fortelor armate; 
b) participarea, alaturi de unitati si formatiuni militare, la inlaturarea efectelor calamitatilor si catastrofelor naturale;
c) aducerea de servicii institutiei militare ori contributia la promovarea imaginii Armatei Romaniei; 
d) detinerea unor functii cu mare vizibilitate publica, in exercitarea carora au contribuit la cresterea prestigiului organismului militar pe plan intern si international; 
e) merite deosebite in plan national sau international, pe timpul activitatii in armata sau in rezerva; in categoria meritelor deosebite sunt incluse si faptele si actele exemplare in plan profesional si social, elaborarea de lucrari cu valoare recunoscuta in domeniul militar sau cultural-stiintific, de alte studii si lucrari de cercetare stiintifica ori pedagogica, individual sau impreuna cu personal militar ori civil, in colectiv; 
f) remarcarea prin activitatile desfasurate in cadrul structurilor asociative ale cadrelor militare in rezerva si in retragere sau in sprijinul acestora ori participarea in organele de conducere ale structurilor respective; 
g) savarsirea unor acte de eroism si acte exemplare de curaj. 
(2) Ministrilor si demnitarilor cu rang corespunzator acestora, secretarilor si subsecretarilor de stat, precum si prefectilor, subprefectilor, presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, primarilor, secretarilor municipiului Bucuresti si ai judetetelor, secretarilor municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ai comunelor, precum si conducatorilor operatorilor economici si institutiilor publice cu atributii la mobilizare si pe timp de razboi li se pot acorda grade militare in rezerva sau pot fi inaintati in grad, potrivit legii, si dupa participarea la activitati de pregatire specifica, organizate prin grija Statului Major General si a structurilor militare subordonate acestuia, in conditiile art. 56 si 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregarirea populatiei pentru aparare. 

Art. 9
Prin exceptie de la prevederile art. 2-7, se pot acorda grade militare/inainta in grad, pana la gradul de colonel/similar, cadrele militare in rezerva si in retragere si in alte situatii, potrivit legii, de catre ministrul apararii nationale si seful Statului Major General. 

Art. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
CAPITOLUL III
  Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor

   Art. 36. - Ofiţerii in activitate provin din:
   a) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 37 lit. c);
   b) absolvenţi ai anului IV din instituţiile militare de invăţămant superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani;
   c) absolvenţi ai instituţiilor militare de invăţămant din alte state, similare celor prevăzute la lit. a), trimişi la studii de către Ministerul Apărării Naţionale;
   d) ofiţeri in rezervă care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau al şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, in vederea chemării sau rechemării in activitate;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 60/2005 incepand cu 13.11.2005.

   e) maiştri militari şi subofiţeri in activitate, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de invăţămant superior, cu profil corespunzător specialităţilor militare, care au varsta de cel mult 35 de ani;
   f) maiştri militari şi subofiţeri care, in timp de război, indeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate foarte bune şi bune, funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   g) persoane care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale şi care sunt absolvente cu diplomă de licenţă ale unei instituţii de invăţămant superior. Pentru chemarea in activitate, in anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor in cauză, bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar indeplinit;
   h) maiştri militari şi subofiţeri in activitate, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de invăţămant superior.
    In Ministerul Administraţiei şi Internelor persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e) pot fi trecute in corpul ofiţerilor indiferent de varstă.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2006 incepand cu 27.02.2006.
    ___________
    Art. 36. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 60/2005 incepand cu 29.06.2005.

   Art. 37. - Ofiţerii in rezervă provin din:
   a) ofiţeri trecuţi din activitate in rezervă;
   b) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de invăţămant superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile forţelor armate şi cu rezultatele obţinute la examenul-concurs susţinut la terminarea pregătirii militare;
   c) absolvenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor, şcolarizaţi la solicitarea aviaţiei şi marinei civile sau a altor beneficiari;
   d) maiştri militari şi subofiţeri in rezervă, care, in timp de război, indeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate foarte bune şi bune, funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   e) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de invăţămant superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diplomă de bacalaureat ori ai şcolilor echivalente, cu diplomă, cu profil corespunzător specialităţilor militare deficitare in Ministerul Apărării Naţionale, care au varsta de cel mult 35 de ani. Bărbaţii trebuie să aibă stagiul militar indeplinit;
   f) studenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor care au promovat penultimul an de studii, in situaţia in care nu mai pot continua pregătirea, dar sunt apţi pentru serviciul militar. Nu se acordă grad de ofiţer studenţilor exmatriculaţi.
   Art. 38. - Maiştrii militari in activitate provin din:
   a) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de invăţămant pentru formarea maiştrilor militari, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 39 lit. b);
   b) subofiţeri in activitate, in varstă de cel mult 45 de ani, care au un stagiu neintrerupt de cel puţin 5 ani, in funcţii de exploatare, intreţinere şi reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere in corpul maiştrilor militari şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General;
   c) maiştri militari in rezervă care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, in vederea chemării sau rechemării in activitate.
   Art. 39. - Maiştrii militari in rezervă provin din:
   a) maiştri militari trecuţi din activitate in rezervă;
   b) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea maiştrilor militari, şcolarizaţi la solicitarea aviaţiei şi marinei civile sau a altor beneficiari;
   c) persoane in varstă de cel mult 45 de ani, care au o pregătire tehnică de nivel liceal sau postliceal in specialităţi militare deficitare;
   d) subofiţeri in rezervă care au absolvit şcoli de maiştri in specialităţi necesare forţelor armate.
   Art. 40. - Subofiţerii in activitate provin din:
   a) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea subofiţerilor;
   b) militari angajaţi pe bază de contract care au promovat testele de aptitudini şi concursul sau examenul susţinut in acest scop şi indeplinesc condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   c) subofiţeri in rezervă care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, in vederea chemării sau rechemării in activitate;
   d) gradaţi care, in timp de război, indeplinesc cu rezultate bune, cel puţin 3 luni, funcţii prevăzute a fi incadrate cu subofiţeri in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   e) militari angajaţi pe bază de contract care au absolvit cursul de formare subofiţeri in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   f) militari angajaţi pe bază de contract, absolvenţi ai şcolilor postliceale de specialitate corespunzătoare specialităţilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filieră directă şi indirectă;
   g) persoane care au promovat testele de aptitudini şi indeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale şi care au pregătire de nivel liceal, postliceal sau superior. Pentru chemarea in activitate, in anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor in cauză, bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar indeplinit.
    ___________
    Art. 40. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 60/2005 incepand cu 29.06.2005.

   Art. 41. - Subofiţerii in rezervă provin din:
   a) absolvenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea subofiţerilor in rezervă;
   b) subofiţeri trecuţi din activitate in rezervă;
   c) absolvenţi ai instituţiilor civile de invăţămant superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile forţelor armate şi cu rezultatele obţinute la examenul-concurs susţinut la terminarea pregătirii militare;
   d) studenţi ai instituţiilor militare de invăţămant pentru formarea ofiţerilor care au promovat cel puţin anul I de studii, in situaţia in care nu mai pot continua pregătirea, dar sunt apţi pentru serviciul militar. Nu se acordă gradul de subofiţer studenţilor exmatriculaţi;
   e) gradaţi in rezervă care, in urma unei concentrări de instrucţie, au fost calificaţi in specialităţi militare necesare forţelor armate, pentru funcţii de subofiţeri;
   f) caporali in rezervă care, in ultimele 6 luni ale serviciului militar in termen, au indeplinit cu rezultate bune şi foarte bune funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri sau subofiţeri;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin alineatul (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   g) gradaţi care, in timp de război, indeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate bune şi foarte bune, funcţii prevăzute a fi incadrate cu ofiţeri sau subofiţeri, in unităţile militare aflate in zona acţiunilor militare;
   h) absolvenţi ai liceelor, şcolilor profesionale ori ai unei şcoli echivalente, in raport cu nevoile forţelor armate. Bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar indeplinit.
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.
CAPITOLUL IV
  Acordarea gradelor şi inaintarea cadrelor militare in gradele următoare

   Art. 45. - Acordarea gradelor şi inaintarea in gradele următoare se fac după cum urmează:
   a) gradele de general şi amiral in activitate şi in rezervă, in timp de pace şi in timp de război, prin decret al Preşedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apărării naţionale, după consultarea colegiului ministerului;
   b) gradele de ofiţeri in activitate, cu excepţia celor prevăzute la lit a), in timp de pace, prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   c) gradele de ofiţeri in rezervă, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), in timp de pace, prin ordin al şefului Statului Major General;
   d) in timp de război, acordarea gradului de sublocotenent şi inaintarea in gradele de locotenent şi căpitan in activitate sau in rezervă se fac de către comandanţii stabiliţi de şeful Marelui Cartier General, iar in cele de ofiţeri cu grade superioare, de şeful Marelui Cartier General;
   e) gradele de maiştri militari şi subofiţeri in activitate, in timp de pace şi in timp de război, prin ordin al ministrului apărării naţionale sau al comandanţilor stabiliţi de acesta;
   f) gradele de maiştri militari şi subofiţeri in rezervă, in timp de pace şi in timp de război, prin ordin al comandanţilor stabiliţi de ministrul apărării naţionale.
   Art. 46. - Acordarea gradelor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri in activitate, precum şi inaintarea in gradele următoare a acestora se fac, de regulă, o dată pe an, la data stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    Acordarea gradelor celor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. c), e), f) şi alin. 2 lit. a), art. 38 lit. b) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi d) şi alin. 2 se poate face in tot cursul anului.
    Inaintarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate in gradele următoare, in condiţiile prevăzute la art. 63, se face la datele stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, iar in cele prevăzute la art. 64, precum şi la chemarea sau rechemarea in activitate a cadrelor militare in rezervă se poate face in tot cursul anului.
   Art. 47. - Gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri in rezervă se acordă după cum urmează:
   a) o dată pe an - celor prevăzuţi la art. 37 lit. c) şi e), art. 39 lit. b), c) şi d) şi art. 41 lit. e) şi f);
   b) la data terminării pregătirii militare sau a trecerii in rezervă - celor prevăzuţi la art. 37 lit. b) şi f) şi art. 41 lit. a), c) şi d);
   c) in tot cursul anului - celor prevăzuţi la art. 37 lit. d) şi art. 41 lit. g) şi h).
    Inaintarea in gradele următoare a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in rezervă se face, de regulă, o dată pe an, la data stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale, iar in condiţiile prevăzute la art. 64, in tot cursul anului.
   Art. 48. - Gradele de sublocotenent şi aspirant se acordă celor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. a), b), c) şi f) şi art. 37 lit. b), c), d) şi f).
   Art. 49. - Gradul de locotenent se acordă maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. e).
   Art. 50. - Gradul de maistru militar clasa a IV-a se acordă celor prevăzuţi la art. 38 lit. a) şi art. 39 lit. b).
    La trecerea in corpul maiştrilor militari, celor prevăzuţi la art. 38 lit. b) şi art. 39 lit. d) li se acordă grade de maistru militar, in raport cu gradele de subofiţer pe care le au, astfel:
   a) gradul de maistru militar clasa a III-a, plutonierilor;
   b) gradul de maistru militar clasa a II-a, plutonierilor majori;
   c) gradul de maistru militar clasa I, plutonierilor adjutanţi;
   d) gradul de maistru militar principal, plutonierilor adjutanţi şefi.
    Pentru a li se acorda gradele de maistru militar clasa I, respectiv maistru militar principal, subofiţerii prevăzuţi la alin. 2 lit. c) şi d) trebuie să promoveze şi examenul pentru maistru militar clasa I. Celor care nu promovează acest examen li se poate acorda gradul de maistru militar clasa a II-a sau pot rămane cu gradul de subofiţer avut.
    Maiştrilor militari proveniţi din corpul subofiţerilor şi cărora li s-au acordat grade in condiţiile prevăzute la alin. 2, la inaintarea in gradul următor, li se ia in considerare stagiul avut in ultimul grad de subofiţer.
    In Ministerul Apărării Naţionale celor prevăzuţi la art. 38 lit. a) şi art. 39 lit. b) li se acordă gradul de maistru militar clasa a V-a.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 51. - Gradul de sergent major se acordă celor prevăzuţi la art. 40 alin. 1 lit. a), b) şi d) şi art. 41 lit. a), c), d) şi f).
    In Ministerul Apărării Naţionale celor prevăzuţi la art. 40 alin. 1 lit. a), b) şi d) şi la art. 41 lit. a), c) şi f) li se acordă gradul de sergent.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

    In Ministerul Administraţiei şi Internelor, persoanelor care devin cadre militare in condiţiile art. 40 lit. b) li se acordă grade militare in funcţie de pregătire, de vechimea in specialitate, de stagiile minime in grad şi de varsta acestora.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2006 incepand cu 27.02.2006.

   Art. 52. - Persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) şi h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 lit. g) şi la art. 41 lit. e), g) şi h) li se acordă grade militare in funcţie de pregătirea lor, vechimea in specialitatea dobandită pe timpul studiilor, raportată la stagiile minime in grad, precum şi de varsta acestora.
    In Ministerul Administraţiei şi Internelor, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi h) li se acordă gradul de sublocotenent.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

    Prin excepţie de la prevederile alin. 2, gradele se pot acorda in funcţie de vechimea in specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, raportat la atribuţiile din fişa postului.
    ___________
    Art. 52. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2006 incepand cu 27.02.2006.

   Art. 53. - Inaintarea in grad a cadrelor militare se poate face la termen, inainte de termen sau in mod excepţional, iar a celor in rezervă, la termen sau in mod excepţional.
    Inaintarea in grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate şi in rezervă se face in ordinea ierarhică a gradelor, in raport cu nevoile şi posibilităţile forţelor armate, pe baza competenţei profesionale şi conduitei morale, consemnate in aprecierile de serviciu.
    La inaintarea in grad a ofiţerilor, se va acorda prioritate celor care prin profesionalism şi rezultate deosebite obţinute in muncă, prin cultură, personalitate, spirit de organizare şi iniţiativă au perspective de a indeplini funcţii superioare şi au stagiu in grad mai mare.
    Pe parcursul intregii cariere militare, cadrele militare in activitate pot beneficia de cel mult două inaintări in grad inainte de termen şi/sau in mod excepţional, cu excepţia celor care execută misiuni speciale sau in afara teritoriului naţional.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 54. - In timp de pace, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate vor fi inaintaţi in grad, la termen, cu respectarea prevederilor art. 53, dacă indeplinesc şi următoarele condiţii:
   a) au implinit stagiul minim in grad prevăzut la art. 94 şi 95 sau implinesc acest stagiu in cursul anului calendaristic respectiv;
   b) au fost apreciaţi pe intreaga perioadă a stagiului minim in grad, iar cei care au depăşit acest stagiu, şi in anul premergător inaintării in grad, cel puţin cu calificativul "corespunzător"; anii in care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim in grad.
    Abrogat prin punctul 14. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.
   Art. 55. - Pentru a fi propuşi la inaintarea in grad, la termen, ofiţerii in activitate trebuie să fie incadraţi cu cel puţin un an inainte de data la care se fac inaintările in grad in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.
    Ofiţerii studenţi la cursurile de zi ale instituţiilor de invăţămant superior se consideră incadraţi in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au.
   Art. 56. - In timp de pace, pentru inaintarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate in unele grade superioare, pe langă condiţiile prevăzute la art. 54 şi 55, se mai cer următoarele:
   A. In gradele de maistru militar clasa I şi plutonier adjutant - să fi promovat examenul de grad;
   B. In gradele de maior şi locotenent-comandor:
   a) să fi absolvit un curs de perfecţionare in specialitate, stabilit prin ordin al ministrului apărării naţionale. Se exceptează de la această condiţie:
   - absolvenţii cu diplomă de licenţă ai Academiei de Inalte Studii Militare ori ai altor instituţii militare de invăţămant superior de acelaşi nivel, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, ai instituţiilor militare de invăţămant echivalente acestora din alte state, precum şi ai instituţiilor civile de invăţămant superior;
   - ofiţerii studenţi care au promovat cel puţin anul I de studii la Academia de Inalte Studii Militare sau anii I-III de studii la alte instituţii militare de invăţămant superior, conform celor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi ofiţerii studenţi care au promovat aceiaşi ani de studii la instituţii militare de invăţămant similare din alte state;
   b) să aibă un stagiu, diferenţiat pe arme şi specialităţi militare, de cel puţin 3-5 ani in funcţii la unităţi, pană la eşalonul regiment (similar), inclusiv sau la instituţii şi formaţiuni militare ori la unităţi productive. Durata stagiului pentru fiecare armă şi specialitate militară şi eşaloanele similare regimentului se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
    Se exceptează de la obligativitatea stagiului la unităţi militare căpitanii care indeplinesc funcţii in alte specialităţi militare decat cele de comandă şi stat major, stabilite prin dispoziţia şefului Statului Major General.
   C. In gradele de colonel şi comandor, să indeplinească cumulativ condiţiile de studii, precum şi pe cea privind stagiul minim la unităţi, prevăzute la lit. a), b) şi respectiv c):
   a) să fi absolvit, cu diplomă de licenţă, Academia de Inalte Studii Militare ori alte instituţii militare de invăţămant superior de acelaşi nivel din ţară sau din străinătate, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, sau o instituţie civilă de invăţămant superior;
   b) să fi absolvit cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe bază de examen. Se exceptează de la această condiţie locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care deţin titlul de doctor ori au absolvit o formă de invăţămant postacademic sau postuniversitar in ţară sau in străinătate, stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale;
   c) să aibă un stagiu, corespunzător pe arme şi specialităţi militare, de 6-8 ani la unităţi şi mari unităţi pană la corp de armată sau similare inclusiv. Durata stagiului pentru fiecare armă şi specialitate militară şi eşaloanele similare marilor unităţi pană la eşalonul corp de armată se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
    Se exceptează de la obligativitatea stagiului la unităţi militare locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care indeplinesc funcţii in alte specialităţi militare decat cele de comandă şi stat major, stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
   Art. 57. - Profilurile corespunzătoare studiilor universitare de licenţă din instituţiile civile de invăţămant superior care dau dreptul ofiţerilor absolvenţi ai acestor instituţii să fie inaintaţi in gradele prevăzute la art. 56 alin. 1 paragrafele B şi C se stabilesc in raport cu specialităţile militare ale ofiţerilor sau cu funcţiile pe care le indeplinesc, prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ___________
    Art. 57. a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 58. - In timp de pace, pentru acordarea gradelor de general de brigadă, general de flotilă aeriană şi contraamiral, pe langă condiţiile prevăzute la art. 55 alin. 1, coloneii şi comandorii trebuie să promoveze examenul prevăzut in acest scop.
    Pot participa la examenul pentru acordarea gradului de general coloneii şi comandorii care indeplinesc următoarele condiţii:
   a) au fost apreciaţi in ultimii 5 ani cu calificativul de cel puţin "foarte bun";
   b) au o vechime in grad de cel puţin 2 ani;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 520/2003 incepand cu 12.12.2003.

   c) sunt incadraţi in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grade de general de brigadă, similare sau superioare.
   21. Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 520/2003 incepand cu 12.12.2003.
    Pentru a fi inaintaţi in gradul următor, generalii şi amiralii trebuie să se distingă printr-o inaltă competenţă profesională, rezultate remarcabile in indeplinirea atribuţiilor şi să fie incadraţi cu cel puţin un an inainte de data la care se fac inaintările in grad, in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.
    Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului de general, precum şi generalii care se propun pentru inaintarea in gradul următor se supun aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de către ministrul apărării naţionale, cu consultarea prealabilă a colegiului ministerului.
   Art. 59. - Locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii pot fi detaşaţi la cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor incepand din primul an al stagiului minim in grad, de regulă, in ordinea promoţiilor, avand prioritate cei cărora le expiră stagiul in grad. In caz de nepromovare, examenul de absolvire a cursului se poate susţine incă o dată, după cel puţin un an.
    Maiştrii militari clasa a II-a şi plutonierii majori pot susţine examenul de grad incepand cu ultimii doi ani de stagiu minim in grad şi, in caz de nepromovare, il pot susţine incă o dată, după cel puţin un an. Sunt scutiţi de examen plutonierii majori care l-au promovat pană la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Normele privind participarea coloneilor şi comandorilor la examenul pentru gradul de general, locotenent-coloneilor şi căpitan-comandorilor la cursul de capacitate, precum şi a maiştrilor militari clasa a II-a şi a plutonierilor majori la examenul de grad, organizarea şi desfăşurarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
   Art. 60. - In timp de război, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate, precum şi cei in rezervă mobilizaţi in unităţi militare, pot fi inaintaţi in gradul următor dacă au implinit stagiul minim in grad, au indeplinit atribuţiile şi au executat misiunile ce li s-au incredinţat, fără a se impune respectarea celorlalte condiţii prevăzute pentru timp de pace.
    Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii prevăzuţi la alin. 1, care se disting in indeplinirea misiunilor, pot fi inaintaţi in gradul următor şi inaintea implinirii stagiului minim in grad.
    Inaintarea in grad a ofiţerilor in condiţiile alin. 1 şi 2 se face in limita necesarului prevăzut in statele de organizare.
   Art. 61. - In timp de pace, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă pot fi inaintaţi in gradul următor, in raport cu nevoile forţelor armate, după expirarea stagiului minim in grad, dacă au o comportare demnă, au obţinut rezultate bune şi foarte bune pe timpul concentrării şi au fost propuşi prin aprecierile de serviciu.
   Art. 62. - In timp de pace, pentru inaintarea in gradele de colonel şi comandor, in afara condiţiilor prevăzute la art. 61, ofiţerii in rezervă trebuie să fi absolvit, cu diplomă de licenţă, o instituţie militară de invăţămant superior.
    Se exceptează de la prevederile alin. 1 absolvenţii instituţiilor civile de invăţămant superior care, la mobilizare, sunt incadraţi pe funcţii prevăzute cu studii corespunzătoare specialităţii in care sunt pregătiţi.
   Art. 63. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate care se disting prin modul de indeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă pot fi inaintaţi in gradul următor şi inaintea expirării stagiului minim in grad, dacă pană la data cand se fac astfel de inaintări au implinit cel puţin jumătate din stagiul respectiv, cu respectarea strictă a celorlalte condiţii, mai puţin a celor prevăzute la art. 56 alin. 1 paragrafele A, B şi C lit. c).
    Nu fac obiectul inaintării in grad, in condiţiile alin. 1:
   a) sublocotenenţii şi aspiranţii;
   b) ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au fost condamnaţi penal sau care, de la ultima lor inaintare in grad, au fost sancţionaţi ca urmare a hotărarii consiliilor de onoare sau a consiliilor de judecată.
   Art. 64. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate şi in rezervă care, in executarea misiunilor sau in alte situaţii, săvarşesc fapte de eroism şi acte exemplare de curaj pot fi inaintaţi in gradul următor, in mod excepţional, atat in timp de pace cat şi in timp de război, chiar dacă nu indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54-56 şi 61.
   Art. 65. - Locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii in activitate cărora le-a expirat stagiul minim in grad, dar nu au putut fi inaintaţi in grad pe timpul cat s-au aflat in activitate intrucat nu au fost incadraţi pe funcţii prevăzute cu grade corespunzătoare celor la care urmau să fie avansaţi, la trecerea in rezervă sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. a)-e) vor fi inaintaţi in gradul următor şi trecuţi in rezervă sau direct in retragere cu noul grad, dacă indeplinesc celelalte condiţii prevăzute in prezenta lege.
   Art. 66. - Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 516/2003 incepand cu 07.12.2003.
    Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 516/2003 incepand cu 07.12.2003.
    Coloneilor şi comandorilor in activitate, care au o vechime in grad de minimum 5 ani şi au fost incadraţi in această perioadă de cel puţin 3 ani in funcţii prevăzute in statele de organizare cu grad de general sau similare şi care au fost apreciaţi in ultimii 3 ani cu calificativul "foarte bun", la trecerea in rezervă sau direct in retragere li se poate acorda gradul de general de brigadă cu o stea, respectiv de general de flotilă aeriană cu o stea sau contraamiral de flotilă cu o stea, şi vor fi trecuţi in rezervă sau direct in retragere cu noul grad.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 81/2007 incepand cu 08.04.2007.

    Prevederile alin. 3 nu se aplică celor trecuţi in rezervă sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. e1)-l), art. 87 şi art. 88.
    ___________
    Alineatul a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 67. - Cu prilejul evocării unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale Romaniei, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in retragere, in mod excepţional, pot fi inaintaţi la gradul următor; coloneilor şi comandorilor li se poate acorda gradul de general, iar maiştrilor militari principali şi plutonierilor adjutanţi şefi li se poate acorda gradul de sublocotenent.
    Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului celor prevăzuţi la alin. 1, se face prin:
   a) decret al Preşedintelui Romaniei, pentru generali şi amirali, la propunerea ministrului apărării naţionale, după consultarea de către acesta a colegiului ministerului;
   b) ordin al ministrului apărării naţionale pentru ceilalţi ofiţeri, pentru maiştri militari şi subofiţeri.
   Art. 68. - Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care şi-au sacrificat viaţa săvarşind acte de devotament excepţional vor fi inaintaţi post-mortem in gradul următor, iar coloneilor şi comandorilor li se va acorda post-mortem gradul de general.
    Maiştrilor militari, subofiţerilor, gradaţilor şi soldaţilor care şi-au sacrificat viaţa in aceleaşi condiţii li se poate acorda post-mortem gradul de sublocotenent.
    Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului in aceste situaţii, se face in tot cursul anului conform prevederilor art. 45.
Secţiunea a 2-a
  Stagiile minime in grad

   Art. 94. - In timp de pace, stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul următor a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor in activitate se stabileşte astfel:
   A. Pentru ofiţeri:
   





a)
sublocotenent şi aspirant
3 ani

b)
locotenent
5 ani

c)
căpitan
5 ani

d)
maior şi locotenent-comandor
5 ani

e)
locotenent-colonel şi căpitan-comandor
5 ani.
    Pentru gradele de colonel, comandor şi superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 29. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   B. Pentru maiştri militari şi subofiţeri:
   





a)
maistru militar clasa a IV-a şi sergent major
4 ani

b)
maistru militar clasa a III-a şi plutonier
5 ani

c)
maistru militar clasa a II-a şi plutonier major
7 ani

d)
maistru militar clasa I şi plutonier adjutant
6 ani.
   Art. 941. - Pentru cadrele militare prevăzute la art. 2 alin. 21 lit. Aa) stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul următor, in timp de pace, este de 3 ani.
    ___________
    Art. 941. a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2001 incepand cu 29.07.2001.

   Art. 95. - La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care cadrele militare in activitate din Ministerul Apărării Naţionale au absentat de la program datorită incapacităţii temporare de muncă şi concediilor prevăzute la art. 15, dacă absenţele insumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.
    ___________
    Art. 95. a fost modificat prin punctul 30. din Lege nr. 53/2011 incepand cu 29.04.2011.

   Art. 96. - Stagiul minim in grad se reduce cu un an pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate care, pe intreaga durată a stagiului, indeplinesc funcţii de personal navigant din aviaţie, de paraşutişti, de personal ambarcat pe submarine, pe vedete torpiloare sau pe alte nave similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi pentru scafandri.
   Art. 97. - In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă este mai mare cu un an decat cel prevăzut la art. 94, iar in timp de război este cel de la articolul respectiv. La chemarea in activitate, pentru stabilirea stagiului in gradul pe care il au, li se iau in calcul trei pătrimi din stagiul in gradul pe care il au ca rezervişti.
   Art. 98. - In timp de război, stagiul minim in grad se reduce la jumătate pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate, precum şi pentru cei in rezervă mobilizaţi in unităţi militare. Timpul cat sunt incadraţi in unităţi din zona acţiunilor militare se socoteşte dublu la calculul stagiului minim in grad.
   Art. 99. - Timpul cat ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in activitate au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, insă au fost amnistiaţi sau graţiaţi inainte de a incepe executarea, precum şi timpul cat ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii in rezervă au fost condamnaţi la inchisoare cu executarea pedepsei intr-un loc de detenţie sau prin muncă fără privare de libertate, nu se ia in calculul stagiului minim in grad, cu excepţia cazurilor cand, in urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea.



Pentru Evenimentul zilei, gradele militare sunt onorifice!

Spuneam mai zilele trecute că propaganda portocalie nu doarme. Dar ce am citit azi publicat în Evenimentul zilei mă face să mă iau cu mâinile de păr. Mă întreb totuşi dacă dobitocul care a scris articolul respectiv are habar de legislaţia în vigoare privind acordarea gradelor militare şi avansarea în grad! Ca să dau doar 3 exemple, pentru ştiinţa celui care a scris articolul ia uite ce prevede Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare prevede:

Art. 1. - Prin cadre militare, in sensul prezentei legi, se inţelege cetăţenii romani cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, in raport cu pregătirea lor militară şi de specialitate, in condiţiile prevăzute de lege.
    Cadrele militare sunt in serviciul naţiunii.

Art. 3. - Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea in plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decat in cazurile şi in condiţiile prevăzute de lege.
Art. 4. - Cadrele militare se pot afla in una dintre următoarele situaţii: b) in rezervă, cand nu ocupă o funcţie militară, dar intrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să indeplinească serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi, iar la nevoie, in calitate de cadre militare in activitate;
Şi încă o chestie, ministrul apărării naţionale, dl. gl.(rez) Dobriţoiu, a declarat că vor fi verificate toate cazurile suspecte de încălcare a legii privind acordarea gradelor militare şi a avansărilor în grad, nu doar lista prezentată în cadrul emisiunii Sinteza zilei. Şi ca să nu mai existe dubii, citiţi aici şi comunicatul de presă al M.Ap.N. de azi, 22.06.2012.

Toate gradele la control!

Autor:  Matei Ionita
Evenimentul zilei cere Ministerului Apărării să facă publică lista cu toţi politicienii avansaţi în grad ca rezervişti.

Lista avansărilor în grad care a făcut atâta vâlvă în presă este de fapt o selecţie de nume atent întocmită de noua conducere a Armatei pentru a mai aplica o lovitură reprezentanţilor fostului Guvern.
Acordarea acestor grade onorifice este stabilită de lege, iar beneficiarii vin din toate partidele. Surse din interiorul instituţiei susţin că o listă completă şi corectă ar arăta că foarte mulţi reprezentanţi PNL şi PSD, de la vârful celor două formaţiuni, au primit şi ei, la rândul lor, grade militare în rezervă în anii în care aceste partide au deţinut portofoliul Apărării.

n ultimii 22 de ani au fost semnate zeci de mii de ordine de avansare în grad în rezervă, de către toţi miniştrii Apărării Naţionale. Toate au fost făcute cu respectarea legii şi cu urmarea unei proceduri standard, pe baza propunerilor venite din partea asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
Gradele în rezervă sunt titluri onorifice, care nu produc niciun beneficiu concret pentru cei care le primesc. Printre miile de români care au fost avansaţi în grad în aceste două decenii, se regăsesc reprezentanţi ai tuturor partidelor, lideri de partide, jurnalişti, demnitari publici şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Practic, toate partidele au reprezentanţi sau susţinători care au primit grad militar în rezervă. Faptul că din toată această listă au fost prezentate doar cazurile unor personalităţi apropiate de PDL indică faptul că avem de-a face de fapt cu o răfuială politică.
De altfel, atacul politic a fost confirmat indirect de noul ministru al Apărării, Corneliu Dobriţoiu, care s-a grăbit să confirme lista şi să anunţe o anchetă.
Deoarece ministrul nu a spus că şi din rândul PNL şi PSD sunt politicieni care au primit în ultimii 22de ani grad militar în rezervă, inclusiv cele acordate de miniştrii PNL în perioada 2005 – 2008, Evenimentul zilei cere MApN un răspuns.
Toate partidele au reprezentanţi sau susţinători care au primit grad militar în rezervă
Citiţi mai mult: Toate gradele la control! - Actualitate > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/toate-gradele-la-control-988344.html#ixzz1ydWxHo1t