miercuri, 2 februarie 2011

Guvernul continuă să fure din cuantumul fostelor pensii militare, prin revizuire!

Citind conţinutul OUG 1/31.01.2011, nu poţi să nu te cruceşti văzând ce a mai inventat guvernul pe care îl reprezintă la televizor tov.cap.sec. Boc pentru a continua furtul din cuantumul fostelor pensii militare de stat. După ce recunoaşte în motivarea necesităţii emiterii respectivei OUG că a încălcat practic legalitatea luni de zile prin nepunerea în aplicare a Hotărârii Curţii de Apel Cluj de suspendare a HG 735/2010 şi emiterea ilegală de Decizii de pensie, prin care pensiile militare de stat au fost recalculate - în minus - în baza salariului mediu brut pe economie pentru peste 55.000 de pensionari militari, acum vine şi ne spune că se revizuiesc doar pensiile recalculate integral pe baza salariului mediu brut pe economie şi cele care pentru care nu s-a reuşit procesarea adeverinţelor de venit, deşi pensionarii militari le-au trimis în termenul legal prevăzut de lege, adică 31.12.2010. Cele recalculate pe baza procesării adeverinţelor de venit, indiferent dacă pe unele luni sau ani de zile s-a scris în acestea că veniturile au fost în cuantum de zero lei, rămân în plată, indiferent dacă au crescut sau nu, pentru că alde Boc a spus la conferinţa de presă din 28.01.2010 că acestea au fost recalculate corect. Dacă cineva este nemulţumit de faptul că i s-au luat în calcul venituri zero pentru anumite perioade, poate cere însă revizuirea pe baza documentelor pe care trebuie să le obţină de la fostele unităţi militare în care a lucrat, adică se menţine practic prevederea din HG 735/2010 potrivit căreia pensionarii au fost obligaţi să caute actele doveditoare!

Dar balamucul şi furtul nu se opreşte aici! Ce şi-or fi zis cei care au semnat respectiva OUG? Dacă n-a ţinut chestia cu salariul mediu brut pe economie, ca să poată fura în continuare din cuantumul pensiei au stabilit de data asta că pentru perioadele în care nu se poate stabili venitul lunar obţinut de cadrul militar, punctajul lunar se stabileşte pe baza soldei de grad şi a soldei de funcţie la minim corespunzătoare gradului deţinut în luna respectivă! Tovarăşe cap.sec Boc şi domnule ministru al apărării, ca militar care sunt obligat să respect prevederile Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, raportez că „N-am înţeles!” şi sunt obligat să vă atenţionez că vă situaţi în afara legalităţii (din păcate, recidivaţi), pentru că:

1) In „Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, publicată in Monitorul oficial 81 din 31 ianuarie 2011 (M. Of. 81/2011), se prevede la

„Art. 8. -(1) Veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, incasate de beneficiari conform legislatiei in vigoare la data acordarii lor, respectiv:

a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;

b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

d) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;

f) venitul corespunzator functiei pe care a fost incadrat in tara personalul trimis in strainatate in misiune permanenta sau, dupa caz, pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni in tara;

g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.”

Nimeni sănătos la cap nu poate crede şi accepta că au fost sustrase, s-au pierdut, s-au deteriorat sau distrus toate documentele prin care se poate reconstitui venitul lunar obţinut de cadrele militare, pentru că baza de calcul a acestor venituri nu este cuprinsă doar în statele lunare de plată, ci şi în: Monitoare Oficiale, legile de salarizare a personalului militar, Instrucţiuni cu privire la salarizarea personalului militar emise de M.Ap.N (vestitele Fi…), ordinele de numire/detaşare în funcţie, Registrele Ordinului de zi pe unitate, Fişa de cadre a cadrului militar, Fişa de cadre a membrului PCR din armată, Fişa locurilor de muncă a fiecărui cadru militar, Memoriul de cadru militar ş.a.m.d. În toate aceste acte sunt prevăzute cuantumurile exacte ale soldelor de grad şi a celor de funcţie, deci nu trebuie calculat pe minimul soldei de funcţie, iar pe baza lor se poate calcula exact cât reprezintă gradaţiile de vechime (6% din 3 în 3 ani), indemnizaţia de dispozitiv (25 %), indemnizaţia de comandă (sunt statuate clar pentru ce funcţii se acordă şi în ce cuantum, solda de merit, toate acestea fiind luate în calcul la stabilirea bazei de calcul a pensiilor militare de stat conform Legii 164/2001. Singurele venituri la care este posibil poate a nu se mai putea stabili exact cuantumul sunt premiile anuale, cele periodice, sporurile fără caracter permanent şi sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, pentru că acestea nu se acordau pentru întregul an şi nici pentru întregul personal şi sunt menţionate nominal doar în statele de plată şi registrele Ordinului de zi pe unitate, ceea ce înseamnă că trebuie „luate la mână caz cu caz”, ceea ce necesită timp îndelungat şi număr mare de personal care să o poată executa. N-aveţi de făcut altceva decât un program de calcul în care să introduceţi aceste date din actele normative, după care să-l aplicaţi fiecărui cadru militar pe baza locurilor de muncă şi funcţiilor pe care le-a ocupat pe parcursul carierei militare, date pe care le aveţi! Încetaţi să ne mai furaţi! Noi nu v-am cerut să modificaţi baza de calcul a pensiei militare de stat aşa cum era prevăzută de Legea 164/2001 (ART. 21(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunară brută avută în ultima lună de activitate, care include solda de grad corespunzătoare la data trecerii în rezervă. Conform Legii 138/199 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, iată ce reprezenta solda lunară: ART. 3 Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract au dreptul la o solda lunarã, compusã din: solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda, gradatii si indemnizatia de dispozitiv. ART. 4 -(1) Soldele de functie ale cadrelor militare în activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, în raport cu atributiile ce revin fiecãrei functii, complexitatea si gradul de rãspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitarile la efort, arma si esalonul la care îsi desfãsoarã activitatea.), ca să vă puteţi lăuda apoi că datorită acestui artificiu legislativ pensiile sub 3000 RON nu vor scădea - fapt care nu s-a întâmplat pentru imensa majoritate a pensionarilor militari-!

2) Aţi cerut cumva acordul pensionarilor militari cărora li se revizuiesc pensiile recalculate ca să împrumute practic statul, fără dobândă, de la data terminării fiecărei revizuiri în parte şi până la data punerii în plată abia pe parcursul anului 2012,când aţi stabilit în OUG la

„Art. 7. -(1) In cazul pensiilor prevăzute la art. 5 si 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se reţin din drepturile de pensie, în condiţiile legii.”?

Exceptarea de la revizuire, conform art. 4 din OUG 1/2011, a pensiilor recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare şi care rămân in plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării, chiar dacă au fost calculate având la bază eronat „zero venituri” pentru anumite perioade conform adeverinţelor de venituri, reprezintă o discriminare în raport cu ceea ce aţi prevăzut în aceeaşi OUG la (îndeosebi art. 6):

„Art. 5. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării până la data emiterii deciziei de revizuire.

Art. 6. -(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin in plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 până la data emiterii deciziei de revizuire.

(2) Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achita până la sfârşitul lunii februarie 2011.”

3) Ne puteţi spune ce act normativ este în vigoare acum în cazul fostelor pensii militare? Legea 119/2010? Cumva OUG 1/2011, în care nu scrie nicăieri că modifică o virgulă măcar din Legea 119/2010? Dar faptul că nici Legea 119/2010, nici OUG 1/2011 nu au în momentul de faţă Norme metodologice de aplicare, vă spune ceva din punct de vedere al aplicabilităţii lor în mod legal?

Când veţi înceta să vă adânciţi în ilegalitate şi să ne furaţi ca tâlharii la drumul mare pe vremuri?

Pentru corecta informare, prezint ca exemplu în susţinerea celor afirmate mai sus:

LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 (*actualizata*) - privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

…. Conform art. II din ORDONANTA nr. 15 din 31 ianuarie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2007, prevederile prezentei ordonante se aplicã începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

Conform art. II din ORDONANTA nr. 8 din 30 ianuarie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008, începând cu data de 1 aprilie 2008, valoarea de referintã sectorialã pentru determinarea soldelor de functie si grad ale personalului militar, potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, valoarea de referintã sectorialã în raport cu care se calculeazã salariile functionarilor publici cu statut special, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 353/2003 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, si valoarea de referintã sectorialã în baza cãreia se calculeazã salariile functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 462/2006 , cu modificãrile ulterioare, se stabilesc la 193,4694 lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea de referintã sectorialã prevãzutã la alin. (1) devine 197,3387 lei.

…….

CAP. II

Salarizarea personalului militar si unele drepturi ale personalului civil

Sectiunea 1

Solda lunarã a personalului militar

ART. 3

Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract au dreptul la o solda lunarã, compusã din: solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda, gradatii si indemnizatia de dispozitiv.

ART. 4

(1) Soldele de functie ale cadrelor militare în activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, în raport cu atributiile ce revin fiecãrei functii, complexitatea si gradul de rãspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitarile la efort, arma si esalonul la care îsi desfãsoarã activitatea.

(2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie pe grade militare pentru cadrele militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract sunt prevãzute în anexa nr. 1 lit. A si B.

(3) Guvernul este abilitat sa stabileascã coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie pentru celelalte functii din institutiile publice de apãrare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

(4) Solda de functie se acorda de la data prevãzutã în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract solda de functie se acorda de la data prezentãrii la

serviciu.

ART. 5

(1) Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract, pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfãsurata, pot primi o solda de merit lunarã, de pana la 20% din solda de functie.

(2) Solda de merit se stabileste o data pe an, de regula dupã aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate de cãtre ministere sau, dupã caz, de institutiile centrale si se acorda pentru cel mult 30% din numãrul total de posturi prevãzute în statele de organizare.

(3) Solda de merit se retrage în cursul anului, dacã nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acesteia.

ART. 6

(1) Ofiterii împuterniciti sa asigure îndeplinirea atributiilor functiilor de comandanti sau sefi si loctiitori ai acestora, sefi de serviciu sau de sectie si sefi de birou, precum si functiile asimilate acestora beneficiazã pe perioada respectiva de solda functiilor în care sunt împuterniciti si, dupã caz, de indemnizatia de comanda a functiilor respective.

(2) Ofiterii împuterniciti îsi mentin soldele de functie si indemnizatiile de comanda avute anterior, dacã acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

ART. 7

Militarii angajati pe baza de contract, încadrati în functii de maistri militari sau subofiteri, primesc solda functiilor în care sunt încadrati.

…..

ART. 9

(1) Pentru gradele pe care le au cadrele militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract beneficiazã de solda de grad. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevãzuti în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Solda de grad se stabileste de la data acordãrii gradului, respectiv a inaintarii în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate si pentru militarii angajati pe baza de contract solda de grad se plãteste de la data prezentãrii la serviciu.

ART. 10

(1) Ofiterii care îndeplinesc functii pentru care sunt prevãzute grade superioare gradului pe care îl au beneficiazã de 50% din diferenta dintre solda de grad corespunzãtoare gradului prevãzut în statul de organizare si solda gradului pe care îl au.

Sumele care se acorda în aceste conditii se includ în solda de grad.

(2) Ofiterii cãrora le expira stagiul în grad si îndeplinesc conditiile prevãzute de Legea nr. 80/1995 , dar nu pot fi inaintati în grad din lipsa de functii, au dreptul la 75% din diferenta dintre solda gradului imediat superior si solda gradului pe care îl au, iar dupã expirarea încã o data a stagiului prevãzut de Legea nr. 80/1995 , ofiterii în cauza au dreptul la solda gradului imediat superior. Sumele ce se acorda în aceste conditii se includ în solda de grad. Aceste drepturi se acorda începând cu data stabilitã pentru inaintarile în grad, pana la data obtinerii gradului imediat superior, fãrã a se mai cere îndeplinirea în continuare a conditiilor care au determinat acordarea lor.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica ofiterilor care beneficiazã de acest drept la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

ART. 11

(1) Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si militarii angajati pe baza de contract, în raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, respectiv cu timpul servit ca militar angajat pe baza de contract, si în functie de rezultatele obtinute, au dreptul la 1-7 gradatii, care se acorda din trei în trei ani.

(2) Persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, militarii angajati pe baza de contract, precum si rezervistii concentrati beneficiazã de gradatii în raport cu vechimea în munca legal stabilitã, dupã cum urmeazã:

- 3-5 ani gradatia I;

- 5-10 ani gradatia a II-a;

- 10-15 ani gradatia a III-a;

- 15-20 de ani gradatia a IV-a;

- 20-25 de ani gradatia a V-a;

- peste 25 de ani gradatia a VI-a.

(3) Cadrele militare trecute în rezerva care sunt rechemate în activitate beneficiazã de numãrul de gradatii avut înainte de trecerea în rezerva, dacã acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradatiei urmãtoare si vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii pana la trecerea în rezerva. Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care au avut calitatea de militari angajati pe baza de contract si redobândesc aceasta calitate potrivit reglementãrilor legale în vigoare si care revin în unitãti militare din ministerele si institutiile centrale prevãzute la art. 1.

(4) Prevederile alin. (2) se aplica si absolventilor institutiilor militare de învãtãmânt pentru vechimea în munca avutã pana la data intrãrii în aceste institutii.

(5) Fiecare gradatie reprezintã 6% din solda de functie, solda de grad, solda de merit si indemnizatia de comanda.

ART. 12

(1) Ofiterii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc functii de conducere de: comandanti sau sefi si loctiitori ai acestora, sefi de serviciu, de sectie si de birou, precum si asimilatii acestora, în raport cu rãspunderea functiilor de conducere îndeplinite, de mãrimea si importanta unitãtilor sau compartimentelor, precum si de ponderea muncii de conducere fata de activitatea de executie pe care o realizeazã, beneficiazã lunar de o indemnizatie de comanda de 10-50% din solda de functie.

(2) Functiile pentru care se acorda indemnizatia de comanda, mãrimea concretã a procentului, precum si normele de acordare si de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului sau, dupã caz, al conducãtorului institutiei centrale.

(3) Indemnizatia se acorda de la data numirii în functiile cu drept la indemnizatie de comanda si înceteazã la data schimbãrii din functiile respective.

ART. 13

Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiazã de o indemnizatie de dispozitiv lunarã de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda si gradatii, respectiv din salariul de baza.

ART. 14

Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii militari ai institutiilor de învãtãmânt militare si civile si fiii regimentului beneficiazã de drepturile bãnesti prevãzute în anexa nr. 2.

ART. 15

(1) Statele de organizare se elaboreazã de ministerele sau institutiile centrale în baza structurilor organizatorice aprobate si cuprind functiile de ofiteri, maistri militari, subofiteri si militari în termen, pe grade, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie.

…..

Indemnizatii, prime, sporuri, premii si alte drepturi bãnesti ale personalului militar si civil

ART. 16

(1) Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract, pentru titlurile de clasificare obtinute în specialitate, beneficiazã de o indemnizatie de 6-10% din solda lunarã.

(2) Indemnizatia se acorda si militarilor în termen pentru titlurile de clasificare obtinute în specialitate si se calculeazã asupra soldei lunare minime, cuvenitã unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie.

(3) Specialitatile militare, conditiile de acordare si de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasa superioarã la una inferioarã se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.

ART. 17

Personalul care lucreazã cu cifru are dreptul la o indemnizatie de 15-20% din solda lunarã, respectiv din salariul de baza. Functiile cu drept de indemnizatie si mãrimea concretã a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

ART. 18

Subofiterii, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili care desfãsoarã activitate de conducãtori de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu atas, care prin natura muncii lucreazã peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus sãptãmânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementãrile învigoare, nu se lucreazã, si cãrora nu li se poate acorda timp liber corespunzãtor au dreptul la o indemnizatie de 5-25% din solda lunarã, respectiv din salariul de baza, conform regulamentelor elaborate de ministere sau de institutii centrale.

….

ART. 21

Pentru conditiile de munca speciale în care îsi desfãsoarã activitatea si eforturile depuse pentru exploatarea si conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviatia militarã si parasutistii militari beneficiazã si de alte drepturi bãnesti, sub forma de prime, prevãzute în anexa nr. 3.

ART. 22

Personalul navigant de marina din subunitãtile si unitãtile de nave, submarine, ambarcat, precum si scafandrii beneficiazã si de unele drepturi bãnesti prevãzute în anexa nr. 4.

ART. 23

Personalul militar si salariatii civili din unitãtile militare de constructii, unitãtile militare de cai ferate si drumuri si din alte unitãti, care executa lucrãri pe santiere de constructii, în industrie, agricultura, lucrãri de geo-topo-fotogrammetrie si în alte sectoare de activitate, tinând seama de conditiile în care îsi desfãsoarã activitatea si de programul de lucru, beneficiazã si de alte drepturi bãnesti, în conditiile prevãzute în anexa nr. 5.

ART. 24

Pentru activitatea desfãsurata în unitãti situate în localitãti sau în zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare în activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiazã de un spor de pana la 20% din solda lunarã, respectiv din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localitãtilor si a zonelor izolate, categoriile de personal si mãrimea concretã a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau, dupã caz, al conducãtorului institutiei centrale.

ART. 25

(1) Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili, care executa, conduc, coordoneazã sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativã, a activitãtilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicalã pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori în conditii de pericol deosebit, beneficiazã de un spor de pana la 30% calculat la solda lunarã, respectiv la salariul de baza.

(2) Sporul de pana la 30% se acorda si militarilor în termen care îsi desfãsoarã activitatea în conditii de pericol deosebit, calculat în raport cu coeficientul de ierarhizare minim al soldei de functie a militarilor angajati pe baza de contract.

(3) Unitãtile militare, categoriile de personal, conditiile de pericol deosebit, precum si cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.

ART. 26

(1) Personalul militar si civil care lucreazã în conditii de pericol în unitãtile de fabricare, experimentare, analiza sau depozitare a munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiazã de un spor pentru conditii periculoase de munca, diferentiat în functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la solda lunarã, respectiv la salariul de baza, astfel:

*T*

- locuri de munca sau operatiuni

deosebit de periculoase ......................... 37-50%;

- locuri de munca sau operatiuni

foarte periculoase .............................. 16-30%;

- locuri de munca sau operatiuni

periculoase ............................... pana la 16% .

*ST*

(2) Locurile de munca sau operatiunile periculoase, diferentiate în functie de gradul de pericol pe care îl reprezintã, procentul corespunzãtor fiecãrui loc de munca sau operatiune, precum si alte reglementãri se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.

ART. 27

Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vãtãmãtoare, pentru activitãti care solicita o incordare psihicã foarte ridicatã sau care se desfãsoarã în conditii deosebite de munca, pentru conditii grele de munca, pentru activitatea desfãsurata în schimb de noapte, precum si alte reglementãri se aplica si personalului militar care se afla în situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.

ART. 29

(1) Pentru activitatea desfãsurata cadrele militare în activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiazã la sfârsitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu solda lunarã bruta, respectiv cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul solda lunarã bruta sau salariul de baza brut din ultima luna de activitate.

(3) Premiul anual se poate reduce pana la anulare în cazul în care cadrele militare, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili nu au desfãsurat în cursul anului o activitate profesionalã corespunzãtoare sau au sãvârsit abateri grave sanctionate disciplinar.

ART. 30

Personalul muzicilor militare, care executa prestatii pe baza de contracte sau comenzi încheiate cu persoane fizice sau juridice, beneficiazã si de premii din veniturile extrabugetare realizate, potrivit reglementãrilor în vigoare.

….

ART. 37

Cadrele militare în activitate si salariatii civili care posedã titlul stiintific de <> beneficiazã de un spor de 15% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã, dacã îsi desfãsoarã activitatea în domeniul pentru care posedã titlul stiintific respectiv.

ART. 38

(1) Cadrele militare si salariatii civili, care executa, în domenii specifice ministerelor si institutiilor prevãzute la art. 1, lucrãri de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de cãtre conducãtorii acestora, beneficiazã de un spor de pana la 50% din solda lunarã, respectiv din salariul de baza. Procentul si perioada pentru care se acorda se stabilesc, în mod individual, prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.

(2) Sporul prevãzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numãrul total de posturi prevãzute în statele de organizare.

Sectiunea a 3-a

Drepturile bãnesti cuvenite personalului militar pe timpul studiilor si în alte situatii

ART. 39

(1) Cadrele militare în activitate, pe timpul cat sunt elevi sau studenti ai institutiilor de învãtãmânt militare sau civile, ai unor scoli, cursuri sau alte forme de pregãtire, precum si cele care frecventeazã cursurile de zi ale institutiilor civile de învãtãmânt superior beneficiazã de solda lunarã avutã la data începerii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de comanda. Aceste drepturi se mentin si pe perioada stagiului la unitãti.

(1^1) Pe timpul participãrii la cursurile de carierã, cadrele militare în activitate beneficiazã de solda lunarã avutã la data începerii cursurilor si, dupã caz, de sporurile aplicabile personalului din institutia de învãtãmânt sau din unitatea în care efectueazã stagiul, potrivit art. 27.

ART. 40

(1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valuta în strãinãtate si în lei în tara se aplica si personalului militar trimis în strãinãtate în misiune permanenta sau temporarã.

(2) Personalul militar, pe timpul exercitãrii misiunilor de mentinere a pãcii, cooperãrii militare cu alte state, precum si pe timpul altor activitãti desfãsurate în afarã tarii, beneficiazã de drepturile bãnesti prevãzute în anexa nr. 8.

(3) Personalul militar din Ministerul Apãrãrii Nationale, care desfãsoarã, în afara teritoriului statului român, misiunile prevãzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român sau alte activitãti, beneficiazã de drepturile prevãzute în anexa nr. 8.

(4) Prevederile alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor si personalului militar din celelalte institutii din sistemul de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã.

ART. 41

(1) Cadrele militare în activitate rãmase neincadrate în functii din diferite cauze si care sunt puse la dispozitie beneficiazã de solda lunarã avutã, cu exceptia indemnizatiei de comanda, pe o perioada de 3 luni.

(2) Dupã expirarea celor 3 luni plata soldei lunare prevãzute la alin. (1) se poate face în continuare pe o perioada de încã cel mult 3 luni, cu aprobarea ministrului sau a conducãtorului institutiei centrale.

….

CAP. III

Dispozitii finale

ART. 52

(1) Valoarea corespunzãtoare coeficientilor de ierarhizare din prezenta lege se stabileste în raport cu valoarea de referinta sectoriala*), calculatã în functie de valoarea de referinta universala si de indicatorul de prioritate intersectoriala de 0,55, prevãzute în anexa nr. 1 lit. D.

(2) Valoarea de referinta universala, valoarea de referinta sectoriala si indicatorii de prioritate intersectoriala se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

........

( N.A. : Conform art. 3 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 15 martie 2001 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 23 martie 2001, valoarea de referinta sectoriala prevãzutã în anexele la Legea nr. 138/1999 va fi majoratã începând cu luna martie cu 7%, începând cu luna iunie cu 7% fata de nivelul din luna mai si începând cu luna septembrie cu 6% fata de nivelul din luna august.

Conform alin. (1) al art. 3 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 20 decembrie 2001 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001, valorile de referintã sectoriale în vigoare în luna decembrie 2001 se majoreazã cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 si cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 fata de nivelul din luna septembrie.

Conform art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 180 din 6 decembrie 2002 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002, valoarea de referinta sectoriala prevãzutã în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apãrare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, astfel cum a fost majoratã prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 , se majoreazã cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2003, fata de nivelul din luna decembrie 2002, si cu 9%, începând cu data de 1 octombrie 2003, fata de nivelul din luna septembrie 2003.

Conform lit. e) a art. 3 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 11 decembrie 2003 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003, valorile de referintã sectorialã prevãzute de Legea nr. 138/1999 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, se majoreazã cu 6% in luna ianuarie 2004 fatã de nivelul din 31 decembrie 2003 si cu 6% în luna octombrie 2004 fatã de nivelul din 30 septembrie 2004.

Conform alin. (1) si (2) ale art. 1 din ORDONANTA nr. 13 din 27 ianuarie 2005 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005, începând cu luna ianuarie 2005, valoarea de referintã sectorialã pentru determinarea soldelor de functie si de grad ale personalului militar, potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se stabileste la 1.658.222 lei. Începând cu data de 1 octombrie 2005, valoarea de referintã sectorialã prevãzutã mai sus devine 1.728.648 lei.

Art. 1 din ORDONANTA nr. 19 din 26 ianuarie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006 prevede:

"Art. 1

(1) Începând cu data de 1 februarie 2006, valoarea de referintã sectorialã pentru determinarea soldelor de functie si de grad ale personalului militar, potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si valoarea de referintã sectorialã în raport cu care se calculeazã salariile functionarilor publici cu statut special, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 353/2003 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, se stabilesc la 180,6437 lei (RON).

(2) Începând cu data de 1 septembrie 2006, valoarea de referintã sectorialã prevãzutã la alin. (1) devine 189,6759 lei (RON)."

Conform art. II din ORDONANTA nr. 8 din 30 ianuarie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008, începând cu data de 1 aprilie 2008, valoarea de referintã sectorialã pentru determinarea soldelor de functie si grad ale personalului militar, potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, valoarea de referintã sectorialã în raport cu care se calculeazã salariile functionarilor publici cu statut special, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 353/2003 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, si valoarea de referintã sectorialã în baza cãreia se calculeazã salariile functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 462/2006 , cu modificãrile ulterioare, se stabilesc la 193,4694 lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea de referintã sectorialã prevãzutã la alin. (1) devine 197,3387 lei.)

...........

ART. 53

Soldele, stabilite în raport cu coeficientii de ierarhizare, prevãzute în prezenta lege, sunt brute si se vor indexa în baza reglementãrilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.

ART. 54

Plata soldelor si a salariilor se face lunar, între 17-27 ale fiecãrei luni, pentru luna în curs.

….

ART. 61

(1) Ofiterii din ministerele si institutiile prevãzute la art. 1, care ocupa functii de demnitate publica, beneficiazã, pe lângã indemnizatia lunarã prevãzutã la art. 19 din Legea nr. 154/1998 , de solda de grad ca drept al titularului acestuia, de gradatiile calculate la aceasta, precum si de indemnizatia prevãzutã la art. 13 din prezenta lege.

(1^1) Indemnizatia lunarã prevãzutã la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se ia în calcul ca soldã de functie la actualizarea pensiei militare de stat.

(2) Indemnizatia de dispozitiv se calculeazã la solda de grad si gradatii.

(3) Ofiterii prevãzuti la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevãzute de prezenta lege.

….

ART. 64

Ministerele si institutiile prevãzute la art. 1, în aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

…..

ART. 73

La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abroga anexele nr. IV/1 si IV/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 134/1994 si republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, si orice alte dispozitii contrare, cu exceptia reglementãrilor specifice si a anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975 .

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Toate actele normative de acest gen există, nu au fost distruse, problema este că nu se vrea a fi luate în calcul! Întotdeauna a fost mai uşor să furi decât să munceşti corect.