duminică, 15 ianuarie 2012

CRAIOVA - SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, IN REZERVA SI IN RETRAGERE: Craiova protestatară

CRAIOVA - SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, IN REZERVA SI IN RETRAGERE: Craiova protestatară: Oltenii îşi caută poneii 15 Ianuarie 2012. Ziua de naştere a Luceafărului. Nu ştiu câţi români şi-au mai amintit asta astăzi. Nu ştiu c...

DeBocratie !? Unde-s pistoalele? Unde-s pumnalele?

Alegeri, democratie: LEGE privind exercitarea prin corespondenţă a drep...

Alegeri, democratie: LEGE privind exercitarea prin corespondenţă a drep...: La 28 decembrie 2010 a fost lansat în dezbatere publică, pentru 30 de zile, proiectul de Lege privind exercitarea prin corespondenţă a drept...

Cotidianul.ro: Ole,ole, PDL-ul nu mai e!


Articolul 27 din Legea nr. 14/2003 (Legea partidelor politice) prevede textual şi imperativ următoarele: „În fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate să îşi actualizeze listele de membri cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 19 alin 3 şi 4. Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul Bucureşti până la data de 31 decembrie a acelui an".
Articolul 19 prevede la aliniatul 3 că „Lista trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare din aceste judeţe şi municipiul Bucureşti", iar la aliniatul 4 precizează că „Fiecare listă va cuprinde persoane dintr-o singură localitate. Listele vor fi grupate pe localităţi şi judeţe, pentru a se putea verifica prevederile alin. 3. "
Conform unei anchete jurnalistice realizate la Gazeta de Nord –Vest, în toamna anului trecut în judeţul Satu Mare au strâns semnături pentru actualizarea listelor de membri PSD (7064), PNL (3500) şi UDMR (2500). PDL nu a adunat nicio semnătură, preşedintele organizaţiei judeţene Satu Mare a principalului partid de guvernământ, deputatul Ioan Holdiş, membru al Comitetului Executiv Naţional al PDL, declarând următoarele: „Nu am fost solicitaţi să trimitem la Bucureşti nicio listă de semnături la sfârşitul anului trecut. Nici nu am auzit despre obligaţia de a depune astfel de liste".
Nici în alte judeţe din Transilvania nu au fost strânse semnături pentru actualizarea listelor membrilor PDL. Solicitându-se astăzi, vineri, 13.01.2012, la orele 9,51, relaţii de la biroul grefierului şef al Tribunalului Bucureşti (camera 146), s-a primit răspuns că dosarul de constituire a PDL, având nr. 5/P/2003, nu poate fi văzut (deşi informaţiile din dosar sunt de interes public), dar pe site-ul Tribunalului sunt făcute menţiunile privind depunerea listelor actualizate de susţinători. Consultând, la orele 10,19, pe site-ul Tribunalului Bucureşti dosarul nr. 5/P/2003, am constatat că nu există nicio menţiune privind depunerea, în cursul anului trecut, a listelor actualizate cu membrii fondatori, pentru a fi ataşate şi consemnate în Registrul Partidelor Politice.
Conform menţiunilor făcute pe site-ul Tribunalului Bucureşti în precedentul an preelectoral, respectiv în 2007, Partidul Democrat (antecesorul PDL) a depus la data de 21.12.2007 listele actualizate cu membrii susţinători pentru a fi ataşate la dosarul de constituire 5/P/2003) şi pentru a fi consemnate în Registrul Partidelor Politice, conform art. 27 din Legea nr. 14/2003.
Ultima menţiune de pe site-ul PDL este datată 1.09.2011, când PDL a depus la Biroul de Informare şi Relaţii Publice o cerere, în copie, înregistrată sub nr. 1493/BIRP/01.09.2011, semnată de Emil Boc, Gheorghe Fluture, Roberta Anastase şi Ioan Oltean, pe cale administrativă, necontencioasă, prin care solicită înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a modificării statutului, în forma prevăzută la Anexa 1, precum şi lista membrilor Biroului Permanent Naţional, în temeiul dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 18 alin. 2 şi 3 şi art. 20, art. 21 din Legea nr. 14/2003, sens în care depune documentele lucrărilor Convenţiei Partidului Democrat Liberal – PDL, care a avut loc la data de 14.05.2011, după cum urmează: Statutul Partidului Democrat Liberal – copie xerox; procesele verbale ale şedinţelor organismelor supreme de decizie (Anexele nr. 1-5) – copii xerox; lista membrilor Biroului Permanent Naţional – copie xerox.
PDL a încălcat Legea partidelor politice şi în acest caz, întrucât a depăşit termenul legal de comunicare a modificărilor la statutul sau programul partidului cu 78 de zile. Potrivit art. 25 alin 2 din Legea nr. 14/2003, aceste modificări trebuiau comunicate în termen de 30 de zile de la data adoptării (14.05.2011), respectiv până la data de 14.06.2011, ori PDL le-a depus de abia în data de 1.09.2011.
Potrivit art. 26 alin 1 din Legea nr. 14/2003, în cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin 2, respectiv în termen de 30 de zile de la data adoptării, Ministerul Public va solicita Tribunalului Bucureşti, încetarea activităţii partidului politic şi radierea acestuia din Registrul Partidelor Politice.
Având în vedere dispoziţiile imperative ale articolului 27 din Legea partidelor politice, în cazul în care nu a depus la Tribunalul Bucureşti listele actualizate cu membrii susţinători până la data de 31.12.2011, PDL şi-a pierdut personalitatea juridică, respectiv capacitatea de folosinţă, şi îşi încetează activitatea, pe motiv de nulitate absolută (art. 244 din Codul Civil), nemaiputând participa la alegerile locale şi parlamentare din acest an, pe care a ţinut să le comaseze.
13.01.2012
Satu Mare, Senator Valer Marian