luni, 24 octombrie 2011

25 OCTOMBRIE ZI DE GLORIE ŞI DE CINSTIRE


uni, 24 octombrie 2011


25 Octombrie


25 OCTOMBRIE

ZI DE GLORIE ŞI DE CINSTIRE


     Ziua armatei române constituie o zi de împlinire naţională, o zi de cinstire a eroismului şi jertfelor acestui popor.
    De asemenea ziua de 25 Octombrie ca zi oficială a armatei, este legată de anul 1944 când la aceasta dată, armata română a eliberat nord-vestul Transilvaniei, străvechi pământ românesc aflat sub ocupaţie străină, consecinţă a Dictatului de la Viena din anul 1940.
     Dictatul de la Viena a dat legitimitate acţiunilor militare ale României de la 22 iunie 1941 şi până la 09 mai 1945.
     Armata română a avut între 22 iunie 1941 şi 23 august 1944 o importantă contribuţie în susţinerea războiului în partea de sud a frontului germano – sovietic, situându-se pe locul doi după Germania în ceea ce priveşte valoarea efortului militar.
     În operaţiile militare au participat două armate române (3 şi 4), 10 corpuri de armată, 35 de divizii, 2 brigăzi de fortificaţii, 4 comandamente de munte şi un comandament de infanterie. Trupelor terestre li s-au alăturat forţele Aeronautici şi Marinei militare, efectivele medii angajate în luptă au fost de 911.193 militari, din totalul de 1.437.657 militari mobilizaţi la est de Nistru, se aflau 463.395 (32%) din care pe front 380.103, iar 83.292 se aflau în Transnistria cu misiuni de pază, siguranţă şi ordine.
     Armata română a pierdut în campania din est 624.740 militari, în ceea ce priveşte pierderile materiale şi acestea au fost mari: 348.579 arme cu baionetă, 11.590 pistoale-mitralieră, 5.049 mitraliere, 276 tunuri antiaeriene, 3.093 aruncătoare de mine, 172 care de luptă, 639 autoturisme, 2.445 autocamioane. Acestor pierderi importante li s-au adăugat cele înregistrate de aviaţie şi marina militară.
     Cu toate aceste pierderi importante Romania a pus la dispoziţia Naţiunilor Unite după 23 august 1944 un potenţial militar puternic, armata română fiind încadrată cu peste 1.100.000 de militari mobilizaţi. Trecerea României de partea Naţiunilor Unite a adus importante avantaje strategice, contribuind la prăbuşirea defensivei germane, în flancul sudic al frontului est-european, deschiderea Porţilor Focşanilor, realizarea într-un timp scurt a unei mari translaţii a frontului sud-est european, fără egal în istoria celui de-al doilea război, aproape 700 km în numai 15 zile.
    Pe timpul acţiunilor militare din septembrie-octombrie 1944 desfăşurate în Transilvania, Crişana şi Banat, Romania a menţinut sub arme în medie 600.000 militari. Armata română a eliberat 872 de localităţi, dintre care 12 oraşe, a forţat 5 cursuri de apă între care cel mai important râul Mureş. Ca urmare a bătăliilor eroice purtate de armata română, în numai două luni s-a reuşit eliberarea întregului pământ românesc.
     Ziua de 25 Octombrie 1944, când a fost eliberată ultima localitate românească a devenit ZIUA ARMATEI ROMÂNE, armată care a contribuit permanent prin acţiunile şi faptele sale la soarta neamului românesc.
Col.(r.) Teofil CRISTACHE
Purtător de cuvânt Filiala 1 Craiova a SCMD


Sursa: http://scmdfiliala1craiova.blogspot.com/

Golgota noastră

Care-i starea natiunii? TRAITI BINE ???

Orbeţii din guvern şi farul călăuzitor

"Domnii miniştri care încă orbecăie cu aprobarea unor investiţii, fie ele şi străine, trebuie să dea avizul cât mai repede pentru începutul acestor investiţii", a atras atenţia Băsescu în seara aceasta. Păi bine, coane, cum poţi spune că orbecăie când te au în faţă drept far călăuzitor? Nu eşti mătăluţă ăla care le ghidonează drumurile, gândurile şi faptele? Care să fie bezmeticul din guvern care n-a învăţat nici până acum la ce uşi trebuie să bată în legătură cu aprobarea investiţiile? A găsit el orbul Brăila şi miniştrii tăi nu sunt în stare să afle nici la ce papuc trebuie să se ploconească?

5 grafice care demonstrează că actualul guvern este catastrofal


…chiar dacă uneori minte cu atâta seninătate încât te ia cu amețeală.
Să recapitulăm:

http://www.riscograma.ro/4976/5-grafice-care-demonstreaza-ca-actualul-guvern-este-catastrofal/
Sursa: