luni, 14 martie 2011

În legătură cu unele învăţături prezidenţiale către PD!

Traian Băsescu a dat cu pumnul în masa PDL. La întâlnirea de aseară cu liderii democrat-liberali, şeful statului le-a pus în vedere că el vrea premier independent. "Este decizia mea când voi face numirea. Este treaba mea, nu a partidului, le-a explicat Traian Băsescu". Preşedintele a explicat că numirea unui premier intră în atributele sale şi nu ale partidului, iar dacă membrii PDL nu sunt de acord cu numirea sa, pot contesta această decizie în Parlament.

Este o ştire preluată de pe site-ul ANTENA 3, al cărei conţinut se referă la discuţiile preşedintelui cu liderii principalului partid de guvernământ, din 13 martie 2011. Dacă conţinutul este adevărat, ne arată cât preţ pune actualul preşedinte al României pe Constituţia ale cărei prevederi a jurat – de 2 ori chiar - să le respecte. Ce spune însă Constituţia, la art. 85 alin (1) şi la art. 103? Negru pe alb, conform art. 85 „Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.” Iar art. 103 vine cu precizări, tocmai evita interpretări de genul celor făcute, nu o dată doar, de dl. preşedinte:
(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Deci, nicăieri nu scrie că preşedintele are în atribuţii numirea unui premier, ci a Guvernului şi aceasta doar după obţinerea votului de încredere din partea Parlamentului. Premierul îl desemnează ca şi candidat, ceea este cu totul altceva.

Aşadar, dacă ştirea se confirmă, preşedintele ne dă de ştire că va face tot ce vor muşchii lui în legătură cu desemnarea unui prim-ministru, în total dispreţ faţă de prevederile constituţionale. Iată de ce apreciez că de data aceasta chiar este necesar a se schimba prevederile Constituţiei în această privinţă şi să se introducă prevederi foarte clare care să nu mai lase loc de nici o interpretare. Astfel de precizări ar trebui pentru întreg capitolul III „AUTORITĂŢILE PUBLICE”, astfel încât să nu mai lase loc de nici o interpretare, chiar dacă aceasta ar însemna să facem o Constituţie de câteva sute de pagini. Şi lista ar trebui extinsă la tot ce are legătură cu politicul şi legiferarea în actuala Constituţie!

Alba-neagra cu legalitatea în privinţa pensiilor militare!

sursa:www.plano10.com

Citesc şi nu-mi vine să cred! Într-un document cu antetul M.Ap.N. se recunoaşte, negru pe alb, că acesta a încălcat legea când a trimis, pe adresa fiecărui pensionar militar, "Decizia nr ... din ... privind recalcularea pensiilor militare în baza Legii 119/2010", în plicuri pe care era trecut ca expeditor " MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - CASA DE PENSII SECTORIALĂ - Drumul Taberei nr. 7-9 - Sector VI Bucureşti - Of.Poştal 66 - COD 061352"! În documentul menţionat, înaintat Tribunalului VÂLCEA, datat 03 martie 2011, se menţionează că respectiva Casă de Pensii Sectorială nu există! Ba, mai mult, ministerul recunoaşte că a Guvernul a încălcat şi prevederile art. 135 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede că "Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, adoptată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi". Semnificativ este şi faptul că abia pe 10 martie 2011 a fost postat spre dezbatere publică până pe 19 martie 2011, pe site-ul www.mmuncii.ro al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, un "Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice "!

Pe bună dreptate, orice pensionar militar îşi pune acum întrebări precum: dacă Casa de pensii Sectorială a M.Ap.N. nu există, ce instituţie ne-a expediat plicurile la domiciliu? Cine este responsabil de aceasta? Din ale cui fonduri s-a plătit expedierea plicurilor? Mai ales dacă ştie că în aceeaşi Lege 263/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010 sunt următoarele prevederi:

Art. 132

(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1).

(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) este coordonată metodologic de CNPP.

ART. 193

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Toate acestea nu fac decât să demonstreze încă o dată, dacă mai era necesar, haosul legislativ patronat şi de Guvern şi M.Ap.N în privinţa pensiilor militare de stat stabilite în baza Legii 164/2001.

Apropo, l-a mai văzut sau auzit cineva pe ministrul Oprea cu declaraţii despre situaţia pensiilor militare? Dacă tot zice că este doctor în justiţie militară, ce părere are despre documentul înaintat Tribunalului VÂLCEA?