luni, 14 martie 2011

Alba-neagra cu legalitatea în privinţa pensiilor militare!

sursa:www.plano10.com

Citesc şi nu-mi vine să cred! Într-un document cu antetul M.Ap.N. se recunoaşte, negru pe alb, că acesta a încălcat legea când a trimis, pe adresa fiecărui pensionar militar, "Decizia nr ... din ... privind recalcularea pensiilor militare în baza Legii 119/2010", în plicuri pe care era trecut ca expeditor " MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - CASA DE PENSII SECTORIALĂ - Drumul Taberei nr. 7-9 - Sector VI Bucureşti - Of.Poştal 66 - COD 061352"! În documentul menţionat, înaintat Tribunalului VÂLCEA, datat 03 martie 2011, se menţionează că respectiva Casă de Pensii Sectorială nu există! Ba, mai mult, ministerul recunoaşte că a Guvernul a încălcat şi prevederile art. 135 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede că "Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, adoptată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi". Semnificativ este şi faptul că abia pe 10 martie 2011 a fost postat spre dezbatere publică până pe 19 martie 2011, pe site-ul www.mmuncii.ro al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, un "Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice "!

Pe bună dreptate, orice pensionar militar îşi pune acum întrebări precum: dacă Casa de pensii Sectorială a M.Ap.N. nu există, ce instituţie ne-a expediat plicurile la domiciliu? Cine este responsabil de aceasta? Din ale cui fonduri s-a plătit expedierea plicurilor? Mai ales dacă ştie că în aceeaşi Lege 263/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010 sunt următoarele prevederi:

Art. 132

(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1).

(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) este coordonată metodologic de CNPP.

ART. 193

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Toate acestea nu fac decât să demonstreze încă o dată, dacă mai era necesar, haosul legislativ patronat şi de Guvern şi M.Ap.N în privinţa pensiilor militare de stat stabilite în baza Legii 164/2001.

Apropo, l-a mai văzut sau auzit cineva pe ministrul Oprea cu declaraţii despre situaţia pensiilor militare? Dacă tot zice că este doctor în justiţie militară, ce părere are despre documentul înaintat Tribunalului VÂLCEA?

Un comentariu: