miercuri, 27 iunie 2012

M.Ap.N., pus pe butuci de "bravii luptători" Băsescu-Boc-Oprea

D-le prim-ministru şi preşedinte al PSD Victor Ponta, nici acum nu vedeţi cu cine aţi bătut palma să colaboraţi în Parlament? Credeţi că cele câteva voturi ale trădătorului Oprea se pot echivala cu dezastrul pe care l-a produs în M.Ap.N., împreună cu cap.(sec) Boc şi aşa-zisul comandant suprem Băsescu?

Analiza de stare a Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 2009-2012

La sediul MApN a avut loc marţi 26 iunie conferinţa de presă ministrului Apărării Naţionale, Corneliu Dobriţoiu, cu scopul prezentării Analizei de stare a Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 2009-2012. La conferinţa de presă au participat şi general maior Cătălin Moraru – locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente, şi Şerban Lungu – şef de direcţie în cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare.
Principalele elemente desprinse din analiza de stare asupra MApN:
- obiectivele procesului de transformare nu au fost îndeplinite tocmai datorită angajării unor resurse total insuficiente instituţiei apărării. Armatei i s-au redus fondurile “în condiţiile în care, după cum ştiţi, sume importante de la buget au fost realocate altor instituţii ale statului, instituţii care au construit, mă rog, parcuri prin păduri, piscine pe la sate, 
iar nivelul de interoperabilitate, capacitatea operaţională a armatei a intrat într-un regres deosebit” a precizat Dobriţoiu;
- neîndeplinirea obiectivelor forţei rezultă tot din insuficienta bugetară a apărării, iar nivelul de îndeplinire a obiectivelor, pe orizontul de timp respectiv, generează incertitudini majore, privind capacitatea noastră de a ni le îndeplini. Se vor prelungi termenele de îndeplinire a acestor obiective, în aşa fel, încât să se poată într-un orizont de timp acceptabil, să ne îndeplinim obligaţiile asumate la NATO;
- procesul de certificare şi afirmare la NATO a unităţilor oferă dimensiunea reală a capacităţii de finanţare a Statului român în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate nu către Armata Română, ci de către decidenţii politici în cadrul Alianţei Nord-Atlantice;
- perturbările generate procesului de planificare sunt evidente, iar acestea generează mari rezerve vizavi de capacitatea armatei de a-şi îndeplini întreaga gamă de misiuni pe care şi le-a asumat o dată cu aderarea la Alianţa Nord-Atlantică;
- imaginea dezastrului este dată de cheltuielile de personal care vor ajunge, la finele acestui an, după întregirea salariilor, la 85%, cu impact asupra cheltuielilor de operare şi mentenanţă, şi asupra bugetului înzestrării. Aceasta este o prezentare schematică a erodării fără precedent a capacităţii operaţionale a instituţiei militare;
- din cheltuielile de operare şi mentenanţă foarte subţiri 50% din totalul de 10 sau maxim 11%, sunt consumate pentru pregătirea contingentelor pe care le rotim în teatre de operaţii. Aceste contingente reprezintă doar 4% din structura de forţe a Armatei;
- cheltuielile de înzestrare ne pun în situaţia de a nu ne îndeplini decât parţial sau cu limitări foarte mari obiectivele pe care noi le-am asumat în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Nu rezidă responsabilitatea statului să renunţe la unele obiective datorită faptului că aceste obiective sunt asumate, identificate în comun de către aliaţi, şi ele conferă relevanţă
strategică Alianţei. NATO poate obliga statul respectiv să şi-l asume, ceea ce înseamnă că în acest ultim caz, statul trebuie să-şi reajusteze structura de forţe în aşa fel încât să realizeze economii la buget sau să crească bugetul Apărării pentru a individualiza sumele necesare îndeplinirii obiectivului forţei în cauză;
- efectele subfinanţării cronice în domeniul înzestrării, precum şi procentele alocate instruirii pe perioada 2009-2011:
- insuficienţa bugetului generează probleme mari legate de imposibilitatea achiziţionării combustibililor;
- neasigurarea resursei de aviaţie la nivel acceptabil şi de siguranţa zborului:  în conformitate cu standardele operaţionale pe care România şi le-a asumat, în calitatea de aliat, piloţii Armatei României ar trebui să zboare 180 de ore de zbor/pilot minim 120 de ore de zbor. În prezent piloţii care asigură serviciul de poliţie aeriană zboară zboară sub 75 de
ore de zbor, iar ceilalţi piloţi din serviciul de luptă mult mai puţin;
- la Forţele Navale, standardul operaţional este de 60 de zile pe an, de marş pe mare dar echipamentele din înzestrarea Marinei Militare, în proporţie foarte mare, şi-au depăşit inclusiv ciclul de viaţă.
- tehnica din înzestrarea forţelor armate are o vechime mai mare de 30 de ani iar pentru Fortele Tertestre, principalele echipamente au fost echipamente proiectate, echipamente de planşetă a anilor 60, intrând în producţie prin anii 70-80;
- industria apărării nu mai produce nici piese de schimb pentru acestea, lucru care generează incertitudini privind capacitatea Forţelor Terestre pentru îndeplinirea întregii game de misiuni a NATO.
- la nivel tactic, prin angajamentele operaţionale în teatrele de operaţii, unde au participat peste 80% din batalioanele din structura de forţe a Forţelor Terestre, competenţele operaţionale, competenţele de luptători ale oamenilor au crescut foarte mult, precum şi calitatea actului de comandă la nivel tactic. Ori aceasta oferă certitudini legate de capacitatea
operaţională la nivel tactic;
- în ceea ce priveşte Infrastructura Armatei există elemente de infrastructură de pe timpul imperiului  austro-ungar, marea majoritate având o vechime de 50-60 de ani,iar volumul de reparaţii este la ora actuală imposibil de atins din ţintele bugetate;
- intenţia conducerii MApN este să reechilibrăm bugetul apărării, prin valorificarea infrastructurii în exces şi rezultatele acestei valorificări să vină să acopere într-o măsură mult mai mare bugetul necesar modernizării Armatei, deci înzestrării Armatei cu categorii de tehnică ce vor contribui la îndeplinirea obiectivelor asumate în comun;
- intenţia noastră este să se solicite, pentru bugetul din anul 2013, o suplimentare a cheltuielilor pentru Apărare cu 0,3% din PIB, suplimentare care vine să acopere nevoia creşterii cheltuielilor de operare şi mentenanţă în aşa fel încât Armata să poată să facă instrucţie, pentru a-şi îndeplini misiunile;
- La capitolul Personal: în momentul în care guvernele anterioare au decis reducerea numărului de funcţii cu 9000 la nivelul ministerului s-a omis  faptul că între timp armata a parcurs două etape intense şi dureroase de reformă forţele active au fost reduse de la peste 300 de mii de oameni la 140 de mii de oameni şi într-o a doua etapă de la 140 de mii la 90 de mii de oameni. “În momentul în care guvernul Boc s-a repezit asupra armatei şi a solicitat reducerea 9000 de funcţii acest lucru a îmbrăcat o formă absolut caraghioasă, grotesc aş putea spune, pentru că au fost reduse din statele de organizare ale unităţilor inclusiv funcţii de comandanţi şi de plutoane acolo este baza pregătirii, este baza piramidei, deficitele fiind însemnate.”
- alocarea resurselor: în loc ca resursele să fie alocate unui număr mai mic de unităţi s-a luat decizia să se înfiinţeze unităţi, cu alte cuvinte, bruma de resurse a plecat să satisfacă şi nevoile unităţilor nou înfiinţate;
- probleme referitoare la acordarea gradelor de ofiţeri în rezervă: acestea trebuie să satisfacă nevoile operaţionale în caz de criză şi război, deci nu ar trebui să fie un proces oneros. La nivelul ministerului am înfiinţat o comisie care să analizeze fiecare caz în parte, pentru că din 2009 până acum au fost avansate peste 2700 de cadre. “Asta nu înseamnă că toate aceste avansări au fost făcute în mod oneros”. Ministrul a apreciat că “în cazul unor avansări spectaculoase aşa, ale unor oameni care nu au satisfăcut nici măcar stagiul militar şi s-au trezit cu grade de colonel, s-ar putea să se fi făcut fără ştiinţa indivizilor respectivi. Procesul, eu îl calific ca un proces de politizare profundă pentru a obţine avantaje politice, în sensul că, dacă îi înmânez personal livretul militar cu un anumit grad unui om şi solicit simpatie pentru programele, pentru obiectivele politice pe care le lansez, atunci să nu mai vorbim, că acest proces are şi alte conotaţii”. Comisia înfiinţată la nivelul ministerului  va analiza fiecare caz în parte şi va distinge elementele de disfuncţionalitate ca să le numesc elegant, în cadrul acestui proces. “La finele analizei suntem dispuşi să facem o conferinţă de presă şi să vă înmânăm cum aţi solicitat deja, un tabel cu numele persoanelor care au beneficiat de avansări în mod oneros” a precizat ministrul. “Avansările care se fac în baza legii nu ţin cont de apartenenţa politică a persoanelor respective dar în acelaşi timp este bine de  reţinut faptul că cei care beneficiază de grade în rezervă, de ofiţeri în rezervă ei fac obiectul perfecţionării pregătirii acestora prin activităţi de pregătirea rezervei. Ori pot fi chemaţi la unităţi pentru pregătire ori de câte ori este necesar pentru a ajunge la un nivel de pregătire minimală în aşa fel încât să-şi poată îndeplini obligaţiunile pe care le au, funcţiunile pe care le au conform statelor de mobilizare în care ei sunt trecuţi. … Iar neprezentarea la mobilizare, după cum ştiţi este o faptă penală”;
- priorităţile conducerii MApN: vor fi orientate pentru creşterea securităţii forţelor care sunt dislocate în teatrele de operaţii, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate la NATO iar pentru că pe data de 1 iulie îndeplinim 10 ani de la angajarea forţelor româneşti în teatrul de operaţii din Afganistan noi vom saluta acest moment printr-un şir de evenimente de
presă care vă vor fi aduse la cunoştinţă.
- prezenţa în teatrele de operaţii:  România şi-a asumat angajamentul de a ne menţine o participare graduală până la finele misiunii din Afganistan. Graficele de reducere a contingentelor vor fi stabilite în comun cu aliaţii, în aşa fel încât în situaţia în care condiţiile de securitate din Afganistan o vor permite, începând cu 1 ianuarie 2015 să reducem prezenţa cu trupe de luptă în Afganistan urmând să se sprijine eforturile de reconsolidare şi consolidare a Afganistanului printr-o contribuţie financiară la bugetul apărării al Afganistanului precum şi manifestarea disponibilităţii de a contribui cu instructori la pregătirea forţelor de securitate afgane.
- referitor la pensiile militare: intenţionăm într-o a doua etapă să întregim pensiile diminuate conform nivelului avut în plată în luna decembrie 2010. S-a înfiinţat o comisie care să amendeze pachet important de legi din domeniul apărării: “în primul rând ne propunem să prezentăm Parlamentului o nouă lege a pensiilor militare ocupaţionale, să îmbunătăţim legislaţia în domeniul statutului cadrelor şi să reconferim oamenilor demnitatea pierdută.
- despre bugetul apărării: se intenţionează de a se cere la Ministerul Finanţelor ca la proiectarea bugetului pe anul următor să se suplimenteze alocaţiile pentru apărare cu 0,3% din PIB în aşa fel încât la finele unui ciclu de guvernare, în principiu de patru ani, bugetul apărării să se situeze în limita acceptată de către şefii de stat şi de guverne ai NATO, limită situată la 2% din PIB.
- prin valorificarea infrastructurii în exces, ne propunem să asigurăm resurse pentru startarea achiziţiilor strategice de care armata are nevoie.
- înzestrarea cu avioane multirol: “Ne interesează să oferim decidenţilor politici variante de achiziţii pentru multirol, iar în acest sens vă spun că vom relua toate evaluările făcute din 2008, an în care, ministerul ajunsese la concluzia că cea mai bună soluţie, obiectivul strategic al României pentru achiziţia unui multirol este avionul de generaţia a cincea, urmând ca tranziţia la generaţia a cincea de pe platformele pe care le zburăm să se facă prin costuri minime”
- în următorul interval de patru ani intenţionăm să startăm şi celelalte programe strategice, să lansăm şi celelalte programe strategice care să contribuie la modernizarea forţelor terestre, la creşterea capacităţilor operaţionale şi chiar la modernizarea forţelor navale. “Vrem să analizăm infrastructura medico-militară în exces a ministerului pentru că, după cum ştiţi, momentul 89 când armata avea peste 300 de mii de oameni în structura Ministerului Apărării funcţionau 13 spitale, la ora actuală forţele active a scăzut sub 90 de mii de oamenii şi mai avem 12 spitale. Dorim să reevaluăm situaţia spitalelor în aşa fel încât să ne concentrăm resursele pe un număr mult mai mic de spitale şi să creştem calitatea actului medical investiţii de capital şi nu numai în structurile care vor rezulta” a preczat Dobriţoiu.
Concluzii: “Echipamentele vechi, resursele insuficiente, sunt preocupări strategice pentru această instituţie, celelalte eteme au şi ele valoarea lor, au valoare simbolică este adevărat dar acestea sunt chestiunile care trebuie avute în vedere dacă ne interesează cumva la finele unui ciclu de guvernare să avem o altă armată, mult mai bine dotată, cu o capacitate operaţională sporită, capacitatea de a-şi îndeplini obiectivele asumate în cadrul Alianţei Nord Atlantice aici la graniţa de est a alianţei, în condiţiile în care, după cum ştiţi, România tot în mijlocul unui cerc de instabilitate se află, plecând din Transnistria, Caucaz, Orientul Mijlociu şi Balcanii de vest. Ori dacă dorim să avem relevanţă strategică aceasta nu se poate obţine fără bani. Închei spunându-vă că în tot acest ansamblu eu cred că un element de cotitură îl reprezintă determinarea de a face un alt gen de politică, de a stopa înstrăinarea infrastructurii în exces către clientela politică”.
Ce contează după această analiză de stare, este să generăm, să punem în operă toate eforturile posibile pentru a ne îndeplini obiectivele, în anii care urmează, în sensul de a creşte atât valoarea operaţională a instituţiei, cât şi de a conferi un nou statut şi o nouă demnitate, atât ofiţerilor activi cât şi personalului în rezervă al Armatei României.”
“Integritatea este valoarea importantă a vieţii militare, fiind asigurată de egalitatea de şanse, de respectul meritocraţiei, de sentimentul de solidaritate al militarilor pe care se consolidează inclusiv ierarhia militară. Toate acestea au fost încălcate brutal prin acte de comandă arbitrare, prin decizii politice discutabile, prin dispreţul pentru onoarea şi demnitatea oamenilor în uniformă.”
“Indiferent dacă vorbim despre avansări spectaculoase, în rezervă sau în activitate, că vorbim de ciuntirea drepturilor de pensie ale rezerviştilor şi schimbarea statutului acestei nobile categorii de seniori, că vorbim despre formarea pe filieră indirectă, în mod nejustificat a cadrelor, ceea ce a determinat nemulţumirea celor care, respectând legea, au urmat şcoli, auaşteptat, în stagii în grad.”
 Fie că vorbim de îndeplinirea obiectivelor asumate de instituţia militară, obiective îndeplinite de /…/ cu limitări, toate acestea intră în orizontul nostru de preocupare. Iată de ce, doamnelor şi domnilor, doresc să afirm convingerea mea de a oferi o nouă dimensiune politicilor care se vor pune în operă de la conducerea acestui minister.
- se va pune mare preţ pe meritocraţie, în promovarea în cariera militară;
- se va înceta distribuirea elementelor infrastructurii în exces, către clientela politică, încercând să se valorifice această infrastructură acum, în perioadă de maximă austeritate economică
- vrem să punem în operă un alt mod de a face politică, în slujba acestei instituţii şi în slujba onorării misiunii nobile pe care această instituţie o are faţă de poporul român.

sursa: RRA

4 comentarii:

 1. oprea la baza nu-i psd-ist? omul s-a intors acasa

  RăspundețiȘtergere
 2. A fost "psd-ist" doar în acte, cum a fost şi "militar" doar în acte.

  RăspundețiȘtergere
 3. La MApN s-a dat jos militaria.Urmeaza sa se scuture pomul. Bravo domnule Dobritoiu.

  RăspundețiȘtergere
 4. valorificarea cazarmilor disponibilizate NU PE MOCA ca pana acum va fi un lucru ffbun

  RăspundețiȘtergere